ﺳﻪشنبه، 19 اسفند 1399

لیست شماره های داخلی سازمان نظام پزشکی

  • 29 خرداد 1397
  • 13:10
  • سازمان
  • 0 دیدگاه
  • 7762 بازدید
  • Article Rating
به منظور تماس با بخش های مختلف سازمان نظام پزشکی اعضای محترم سازمان می توانند از لیست زیر استفاده نمایند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی لیست تماس داخلی های این سازمان به شرح ذیل است :

طبقه

واحد

کارکنان

داخلی

چهارم

تلفنخانه

آقای بزاز

0

اول

آبدارخانه

 

100

اول

شورای حل اختلاف

آقای علیمرادی

101

اول

شورای حل اختلاف

آقای یوسفی

103

اول

شورای حل اختلاف

دکتر خردمند

107

اول

شورای حل اختلاف

خانم باقری

116

اول

شورای حل اختلاف

خانم پناهی

117

اول

شورای حل اختلاف

کارشناسان

121

اول

ثبت نام

خانم افضلیان

131

اول

ثبت نام

خانم حسینی

132

اول

ثبت نام

دکتر متاجی

135

اول

ثبت نام

خانم عبدالملکی

136

اول

حوادث غیر مترقبه

آقای گرامی

137

اول

ثبت نام

آقای بصیری

138

اول

مالی

اله یاری

139

اول

ثبت نام

مهدی زاده

140

اول

حوادث غیر مترقبه

دکتر افتخاری

143

اول

نقلیه

 

145

اول

صندوق تعاون

آقای بدری

149

اول

بیمه امید مشاور

آقای کجوری

159

اول

دبيرخانه

آقای آزاد مهر

166

اول

دبیرخانه

آقای ربیعی

169

اول

روابط عمومی

آقای متقیان

173

اول

دبيرخانه

آقاي حضوري

174

اول

دبيرخانه

آقاي مجيدي

176

اول

دبيرخانه

آقای مرادی

178

اول

دبيرخانه

آقای ولیلو

180

اول

وام

خانم کمالی

184

اول

وام

خانم آرین

186

اول

وام

خانم امیرلو

188

اول

وام

خانم محمدی

189

اول

وام

آقاي خالقي

190

اول

وام

آقاي كريمي

191

اول

وام

خانم حق وردي

193

اول

وام

خانم ملا زاده

194

اول

وام

خانم بامداد

195

اول

وام

آقاي شاكري

196

اول

وام - صندوق - معاونت رفاهی

صندوق تعاون-رفاهی

199

دوم

آبدارخانه

 

200

دوم

امور مالي

آقای علیخانی

201

دوم

امور مالي

آقاي قيصري

205

دوم

امور مالي

خانم کمالی

206

دوم

امور مالي

خانم مطهر

207

دوم

مدیر مالی

دکتر پیریائی

210

دوم

امور مالي

خانم عسكري

213

دوم

امور مالي

خانم ربابه خادمي

216

 

معاون انتظامی تهران

دکتر سرکارات

222

دوم

دفتر معاونت انتظامی تهران

آقای اقتصاد نژاد

225

دوم

دفتر معاونت انتظامی تهران

آقای شهبازی

226

دوم

دفتر معاونت انتظامی تهران

خانم اصغر زاده

228

دوم

دادسرا

آقاي آذری

232

دوم

دادسرا

آقاي مقامی

233

دوم

دادسرا

دكتر نيكوبخت

237

دوم

دادسرا

دکتر نعیمی

239

دوم

دادسرا

خانم یوسفی

241

دوم

مدیر کل هیا تهای انتظامی

دكتر شاه ميرزائي

249

دوم

قائم مقام معاونت انتظامی

دکتر خلیلی

255

دوم

معاونت انتظامی

دکتر رهبر

258

دوم

دفتر معاونت انتظامی

خانم دکتر مجابی

259

دوم

معاون انتظامی

دکتر فتاحی

262

دوم

قائم مقام معاونت انتظامی

دکتر خلیلی

263

دوم

کارشناس انتظامی

دکتر میراب زاده

264

دوم

هيئت عالي

آقای افشین رحمانی

265

دوم

دفتر معاونت انتظامی

خانم جاوید

266

دوم

دفتر معاونت انتظامی

خانم شیخ حسینی

268

دوم

دفتر معاونت انتظامی

خانم سلیمانی

269

دوم

هيئت تجدید نظر

آقای بلوکی

271

دوم

هیئت تجدید نظر

آقای مدنی

276

دوم

هیئت تجدید نظر

خانم آموزنده

277

دوم

هيئت بدوي

آقای امیری

279

دوم

هيئت بدوي

خانم نجفی

280

دوم

هيئت بدوي

آقاي موريان

281

دوم

هيئت بدوي

آقای مسجدی

282

دوم

هيئت عالي

خانم عاشوری

295

دوم

هيئت عالي

خانم دیبائی

296

دوم

هيئت عالي

آقاي عربی

297

دوم

دفتر معاونت انتظامی

خانم خرمی

298

دوم

دفتر معاونت انتظامی

خانم رنجبر

299

سوم

آبدارخانه

 

300

سوم

ثبت نام

آقای فتحعلی خانی

303

سوم

ثبت نام

آقای خسروی

304

سوم

ثبت نام

آقای رحمتی

306

سوم

ثبت نام

آقای طوسی

308

سوم

اخلاق پزشکی

خانم فیروزجنگ

309

سوم

ثبت نام

آقای آریانژاد

312

سوم

ثبت نام

خانم خان سفید

313

سوم

ثبت نام

خانم اشراقی

315

سوم

ثبت نام

خانم جیناک

316

سوم

آموزش مداوم

آقاي اللهیاری

319

سوم

صندوق تعاون-تربیت بدنی

آقای محسنی

320

سوم

آموزش مداوم

خانم صارمی

322

سوم

آموزش مداوم

دکتر عباسی

323

سوم

صندوق تعاون

فتحی

324

سوم

مدیر امور فرهنگی

دکتر عزیزی

325

سوم

اداره کل نظارت

آقای رحیمی

333

سوم

اداره کل نظارت

خانم حاجی زاده

335

سوم

مدیرکل نظارت

دکتر رهنما

336

سوم

دفتر امور مشاوران

دکتر سجادی

340

سوم

اداره کل نظارت

خانم خادمي

341

سوم

اداره کل نظارت

خانم خیرالهی

343

سوم

پروانه مطب تبصره 7

خانم شفيعي خانقاه

344

سوم

اداره کل نظارت

آقای کریمی

346

سوم

انجمن پزشكان عمومي

خانم بايماني

350

سوم

دفتر مشاوران معاونت نظارت

دکتر دیاکو عباسی

359

سوم

دفتر مشاوران معاونت نظارت

خانم اميني

360

سوم

معاون نظارت و برنامه ریزی

دكتر جهانگیری

363

سوم

صندوق تعاون - رفاهی

خانم شایق

364

سوم

تهران بزرگ - رفاهی

آقاي کریمی

365

سوم

تهران بزرگ - رفاهی

آقای اکبری

366

سوم

دفتر معاونت نظارت

خانم کارکردی

367

سوم

پروانه مطب کشور

آقاي نژادمقدم

372

سوم

پروانه مطب کشور

خانم آبنيكي

374

سوم

پروانه مطب کشور

آقای طاهری

375

سوم

مدیر امور انجمن ها

دكتر مهرابي بهار

377

سوم

امور انجمن ها

خانم صالح

378

سوم

پروانه مطب تهران بزرگ

خانم نخعي

379

سوم

ستاد نظارت بر تعرفه

خانم کارکردی

380

سوم

پروانه مطب شهرستان

خانم منعم

383

سوم

پروانه مطب شهرستان

آقای زکی

384

سوم

پروانه مطب شهرستان

آقاي مروتی

386

سوم

صندوق -دفتر معاونت رفاهی

آقای مروتی

390

سوم

صندوق تعاون - معاون رفاهی

آقای شاکری

396

سوم

مدیر اداره اشتغال و رفاه - تهران

آقاي گلسرخي

398

سوم

صندوق تعاون - دفتر رفاهی

آقاي شاكري

399

چهارم

آبدارخانه

 

400

چهارم

پروانه مطب تهران بزرگ

آقاي رضازاده

403

چهارم

پروانه مطب تهران بزرگ

خانم محسن زاده

405

چهارم

مدیر پروانه مطب تهران بزرگ

دكتر دائمی

406

چهارم

پروانه مطب تهران بزرگ

خانم ایراندوست

413

چهارم

پروانه مطب تهران بزرگ

خانم جديدالاسلام

410

چهارم

پروانه مطب تهران بزرگ

آقای گودرزی

411

چهارم

پروانه مطب تهران بزرگ

آقاي ظهیری

416

چهارم

مجله علمي

خانم دوستار

417

چهارم

مجله علمي

خانم دهقان

418

چهارم

مدیرآموزش همگانی

دكتر لاری پور

425

چهارم

مدیر پژوهش

دکتر رودگری

430

چهارم

معاونت آموزشی

دكتر سلیمی

432

چهارم

دفتر معاونت آموزش

خانم اخوان

436

چهارم

دفتر معاونت آموزش

خانم محمدزکی

440

چهارم

تداركات

آقاي مروتی

443

چهارم

تداركات

آقاي پولادی

445

چهارم

معاون توسعه مدیریت و منابع

دكتر رحمانی

460

چهارم

خدمات

آقای مغونی

453

چهارم

تدركات

آقای عاقلان

454

چهارم

تداركات

خانم نجفی

455

چهارم

معاونت توسعه مدیریت و منابع

آقای رحمانی

460

چهارم

مدیر منابع و مشاور اجرایی

آقای فرامینی

465

چهارم

اداره ارزشیابی

خانم علی پور

469

چهارم

معاونت توسعه مدیریت و منابع

آقای زارع

470

چهارم

کارگزینی

خانم طاری

475

چهارم

معاونت توسعه مدیریت و منابع

خانم داوودی

477

چهارم

فن آوری اطلاعات

خانم موسوی

481

چهارم

فن آوری اطلاعات

آقای مرادخانی

482

چهارم

فن آوری اطلاعات

آقای پسندیده

483

چهارم

فن آوری اطلاعات

برنامه نویسان

484-485

چهارم

فن آوری اطلاعات

آقاي صمدي

486

چهارم

فن آوری اطلاعات

خانم رحیمی

487

چهارم

فن آوری اطلاعات

آقای یگانه

488

چهارم

مدیر فن آوری اطلاعات

آقای قائمی

489

چهارم

فن آوری اطلاعات

خانم رحيمي

491

پنجم

آبدارخانه

 

500

پنجم

مشاور مالیاتی

آقای فلاح

501

پنجم

مشاور عالی رییس کل

خانم دکتر نایبی

502

پنجم

تهران بزرگ

خانم خرم نژاد

504

پنجم

تهران بزرگ - مالی

آقای خانی

506

پنجم

تبلیغات بر نظارت تهران بزرگ

آقای موسوی

507

پنجم

معاون نظارت تهران بزرگ

دکتر خوش سیرت

508

پنجم

دفتر هیئت مدیره تهران بزرگ

خانم عباسی

519

پنجم

رییس نظام پزشکی تهران بزرگ

دکتر پیوندی

523

پنجم

مسوول امور بین الملل

خانم دكتر نقوی

528

پنجم

امور بین الملل

خانم صفوی

532

پنجم

تهران بزرگ - معاون آموزش

دکتر دباغ

535

پنجم

روابط عمومی

خانم جعفری

537

پنجم

روابط عمومی

آقای محمدزاده

538

پنجم

روابط عمومی

خانم رحیمی

539

پنجم

رئیس مجمع عمومی

دکتر جعفری نمین

542

پنجم

بازرسي کل کشور

 

545

پنجم

بازرسي کل کشور

 

546

پنجم

دفتر مجلس و حقوقی

 

553

پنجم

دفتر شوراي عالي

خانم قرائی

557

پنجم

ریاست شوراي عالي

دکتر ظفرقندی

558

پنجم

رياست کل

دكتر فاضل

570

پنجم

دفتر رياست

خانم ایزدی

576

پنجم

دفتر رياست

آقای سجادی

577

پنجم

مدیر کل دفتر ریاست

دکتر کنزی

579

       
 

سالن غذا خوری

آقای قربانی

600

تاسیسات

آقای بهلولوند

601

انبار

آقای علوی

602

انبار

آقای اسمعی

603

همکف

نگهبانی

 

604

همکف

بانک ملت

605

همکف

ثبت فیش

آقای علیخانی

607

همکف

اطلاعات

آقای زاهدی

609

همکف

سمعی بصری

آقای متقیان

611

 

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.