چهارشنبه، 3 مرداد 1403

اعضای شورای عالی نظام پزشکی :

 • دکتر منصور جعفری نمین 
 • دکتر علیرضا مدرکیان
 • دکتر علی سالاریان
 • دکتر علی چنگیزی
 • دکتر محمدرضا جباری
 • دکتر داریوش طاهرخانی
 • دکتر محمدهادی صادقی
 • دکتر قاسم رحمت پوررکنی
 • دکتر علی دباغ
 • دکتر محمدباقر حیدری
 • دکتر لاله تدین کازرونی
 • دکتر عبدالرسول صداقت
 • دکتر حسین احمدی
 • دکتر بهنام عباسیان
 • دکتر عباسعلی خادمی موغاری
 • دکتر سید خسرو شمسیان
 • دکتر محمود فاضل
 • دکتر یداله سهرابی
 • دکتر احمد آدینه
 • دکتر محمدرضا امینی فرد
 • دکتر سید علی اکبر سید مهدی
 • شکوفه اژدری
 • نوشین زنده زبان
 • فرجود شکوهی ثابت جلالی
 • اشکان آذرکیش
 • دكتر حسین فرشیدی (نماينده وزير بهداشت در شورای عالی)
 • دكتر عباس مسجدی آرانی(نماینده سازمان پزشکی قانونی كشور)
 • دکتر رضا آریان پور (نماينده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر)
 • دکتر عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی (نماينده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر)