چهارشنبه، 3 مرداد 1403
  •  
  • شنبه, 12 بهمن,1398
  • پنجشنبه, 07 آذر,1398

فرم اطلاعات مدرس و سخنران علمي پيشنهادي
فرم اطلاعات مدرس و سخنران علمي پيشنهادي
مدیریت IT | شنبه, 12 بهمن,1398 | 164.5 KB
دانلود
فرم درخواست برگزاري برنامه آموزشي
فرم درخواست برگزاري برنامه آموزشي
مدیریت IT | شنبه, 12 بهمن,1398 | 227.5 KB
دانلود
مراحل درخواست برنامه بازآموزی در نظام پزشکی شهرستان
مراحل درخواست برنامه بازآموزی در نظام پزشکی شهرستان
مدیریت IT | شنبه, 12 بهمن,1398 | 250.3 KB
دانلود
نحوه کسب امتیاز باز آموزی بعد از فارغ التحصیلی
نحوه کسب امتیاز باز آموزی بعد از فارغ التحصیلی
مدیریت IT | پنجشنبه, 07 آذر,1398 | 54.6 KB
دانلود