شنبه 17 خرداد 1399
مکاتبه هیات رئیسه مجمع عمومی با رئیس کل محترم سازمان در اجرای مصوبات نشست هم اندیشی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

مکاتبه هیات رئیسه مجمع عمومی با رئیس کل محترم سازمان در اجرای مصوبات نشست هم اندیشی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

نامه را از اینجا دانلود نمایید. نامه را از اینجا دانلود نمایید. نامه را از اینجا دانلود نمایید.
صورتجلسه هیات رئیسه مجمع عمومی در ارومیه و ارسال آن برای رئیس کل محترم سازمان

صورتجلسه هیات رئیسه مجمع عمومی در ارومیه و ارسال آن برای رئیس کل محترم سازمان

صورتجلسه را از اینجا دانلود نمایید. نامه را از اینجا دانلود نمایید.
  •  
  • پنجشنبه, 07 آذر,1398
  • پنجشنبه, 23 آبان,1398