دوشنبه، 26 اردیبهشت 1401

پیام تبریک نماینده مامایی در شورای عالی نظام پزشکی به مناسبت روز جهانی ماما

پیام تبریک نماینده مامایی در شورای عالی نظام پزشکی به مناسبت روز جهانی ماما
نماينده مامايي در شوراي عالي سازمان نظام پزشکی در پیامی فرارسیدن 15 اردیبهشت ماه (5می) روز جهانی ماما را به جامعه مامایی کشور تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی متن پیام تبریک شکوفه اژدری به شرح ذیل می باشد:

١٥ارديبهشت،٥مي روزجهاني ماما ،راخدمت همكاران ارجمند جامعه ي مامايي كشورتبريك عرض نموده وازاقدامات موثرايشان درارتقاي سلامت زنان،مادران ونوزادان جامعه كمال تقديروتشكررادارم.

درشرايطي كه شعارروزجهاني ماما ١٠٠سال پيشرفت وتعالي نامگذاري شده است و روندروبه رشدجايگاه اين رشته رادرجهان شاهدميباشيم؛انتظارداريم ازپتانسيل هاي جامعه ي مامايي كشور درجهت بهبودوضعيت سلامت زنان ومادران  اين مرزوبوم بيش ازپيش استفاده بهينه به عمل آيد

وبا وجود تاكيد سازمان جهاني بهداشت برنقش وجايگاه اثرگذار اين رشته دركشورمانيزجايگاه واقعي رشته مامايي تبيين شود،روزجهاني ماما فرصت مناسبي ست تانگاهي دوباره به نقش مامايي درنظام سلامت كشورانداخته شود.

 جامعه ي مامايي آمادگي خودراجهت همكاري در اجراي قانون جواني جمعيت باماموريت وزارت بهداشت اعلام مي نمايدواميدواريم ازرويكردانتزاعي دراجراي اين قانون اجتناب شده وبراي تسريع دراجرا ،شرايط ارايه ي خدمات سلامت باروري ،مشاوره هاي قبل ازازدواج ،حمايت اززوج نابارور،مراقبت هاي دوران بارداري،حين زايمان ،پس اززايمان و...درقالب نظام ارجاع موردتوجه قرارگيردبه خصوص درماده ٤٥ازقانون جواني جمعيت تصريح شده است كه شورايعالي بيمه مكلف است حداكثرظرف٦ماه پس ازابلاغ راهنماي باليني استانداردپوشش بيمه اي خدمات سلامت زنان ،مادران باردار،نوزادان رابراي ماماهادرمراكزخصوصي ودولتي درقالب سطح بندي خدمات بالحاظ نمودن نظام ارجاع تدوين وابلاغ نمايدكه متاسفانه همه ي اين بندها مغفول مانده است.

 باتوجه به عملكردقابل توجه ماماهاي شاغل دربرنامه پزشك خانواده پس ازگذشت ده سال ازاجراي برنامه ي مذكور،انتظارميروددركليه ي تيم هاي سياستگزاري ،تدوين واجراي نسخه جديد نظرات كارشناسي تمام گروههاي ذينفع ازجمله مامايي موردتوجه قرارگيرد،ودرشرايط مناسبتري امكان دريافت خدمات باكيفيت مطلوب دراقصي نقاط كشوربراي بانوان توسط ماماي خانواده صورت پذيرد.

حفظ هويت حرفه اى و استفاده از پست سازمانى ماما براى شاغلين شبكه هاى بهداشت و اصلاح نظام پرداخت ماماهاى شاغل در زايشگاهها  مودتوجه مسئولين ذيربط قرارگيرد.

شکوفه اژدری

نماينده مامايي در شوراي عالي نظام پزشکی کشور

SuperUser Account امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.