دوشنبه، 20 آذر 1402

مصوبات سی و هفتمین جلسه شورای عالی در دوره هشتم

مصوبات سی و هفتمین جلسه شورای عالی در دوره هشتم
سی و هفتمین جلسه شورای عالی در دوره هشتم به صورت حضوری روز پنج شنبه مورخ 30/06/1402 برگزار شد. مصوبات این جلسه به شرح زیر بود:

مصوبه (1)

مقرر شد نمایندگان شورای عالی جهت شرکت در جلسات اندیشه ورز به دبیر محترم ستاد ملی جمعیت معرفی گردند. آقایان دکترعباس مسجدی آرانی ، دکتر محمود فاضل و خانم نوشین زنده زبان وشکوفه اژدری نمایندگان شورای عالی می باشند.

مصوبه (2)

مقرر شد پیشنهادات احصا شده جهت اصلاحات قانون جوانی جمعیت توسط کمیته منتخب شورای عالی موضوع مصوبه شماره 1  بیست و سومین جلسه شورای عالی مورخ 26/08/1401  به دبیرخانه ستاد ملی جوانی جمعیت ارسال گردد.

مصوبه (3)

مقرر شد در جلسه آتی شورای عالی جناب آقای دکتر فرشیدی همراه با کارشناسان ذیربط جهت بررسی و رفع چالش های پزشک خانواده شرکت فرمایند. ضمناً معاون محترم بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دستور فرمایند وضعیت پرداخت در برنامه پزشکان خانواده در استان های فارس و مازندران را ارزیابی نموده و گزارش آن نیز در جلسه فوق ارائه گردد.

 مصوبه (4)

ضمن سپاسگزاری از پیگیری هایی که تاکنون در خصوص ترمیم تعرفه خدمات بهداشتی ، درمانی و دارویی جهت شش ماهه دوم سال 1402 به عمل آمده و با توجه به گزارش رئیس کل مبنی بر موافقت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی بیمه سلامت ، مقرر شد رئیس کل محترم موضوع را تا طرح در هیات محترم دولت و حصول نتیجه پیگیری نمایند.

مصوبه (5)

سازمان نسبت به احصا و اعلام قیمت تمام شده خدمات بهداشتی و درمانی و دارویی موضوع مصوبه شماره 5 سی و ششمین جلسه شورای عالی  مورخ   26/05/1402 تسریع نماید.

مصوبه (6)

مقرر شد آقایان دکتر حسین فرشیدی ، دکتر عبدالحسین روح الامینی و دکتر رضا آریان پور پیگیری در خصوص تشکیل جلسات کمیسیون ملی صلاحیت های حرفه ای را معمول نمایند.

مصوبه (7)

مصوبه شماره 1 شانزدهمین جلسه شورای عالی مورخ 24/08/1397 در خصوص عضویت فارغ التحصیلان دکترای علوم آزمایشگاهی بالینی یا  PhD بالینی ابرام گردید.

مصوبه (8)

نامه مدیر محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات در خصوص جذب نیرو مطرح و مقرر شد جهت بررسی با در نظر گرفتن بودجه و لزوم توجیه درآمد به کمیسیون تخصصی مشورتی برنامه و بودجه و تشکیلات ارجاع تا با حضور معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان بررسی و نتیجه جهت طرح به شورای عالی ارسال گردد.

دکتر امیر صدری امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.