دوشنبه، 20 آذر 1402

اعلام مصوبات سی و پنجمین جلسه شورایعالی

اعلام مصوبات سی و پنجمین جلسه شورایعالی
دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی مصوبات جلسه سی و پنجم شورایعالی سازمان را اعلام کرد

 

مصوبات سی و پنجمین جلسه شورای عالی دوره هشتم (به صورت حضوری)

روز پنج شنبه مورخ 29/04/1402

 

مصوبه (1)

پیشنهاد کمیسیون تخصصی مشورتی طرح ها و لوایح و آئین نامه ها موضوع جلسه مورخ 12/04/1402  مبنی بر عدم تفکیک پروانه طبابت از پروانه مطب تصویب و مقرر شد سازمان نظام پزشکی نسبت به استرداد کاربرگ های ارسالی به مرکز ملی مطالعات،پایش و بهبود محیط کسب و کار اقدام نماید.

همچنین مقرر شد تسهیل صدور پروانه مطب برای پزشکان جوان و سایر اعضای جوان گروه های پنج گانه عضو نظام پزشکی با مشارکت سایر ارکان نظام سلامت معمول و جهت ماندگاری پزشکان در مناطق محروم از ظرفیت های تشویقی نظیر تعرفه ترجیحی و ... استفاده گردد.

مصوبه (2)

کارگروه پیگیری برنامه هفتم توسعه کشور با مسئولیت آقای دکتر محمود فاضل و ترکیب زیر تشکیل و مقرر گردید به صورت دینامیک تا پایان تصویب برنامه، به صورت مداوم موضوع را بررسی و ضمن تعامل با نمایندگان محترم ناظر مجلس شورای اسلامی و تشکیل جلسات منسجم، اقدام لازم معمول نمایند.

اعضاء آقایان دکترعلی دباغ، دکتر احمد آدینه ، دکتر سیدعلی اکبر سیدمهدی ، دکتر عباسعلی خادمی موغاری ، دکتر اشکان آذرکیش، دکتر محمدهادی صادقی ، دکتر علی چنگیزی ، دکتر قاسم رحمت پور رکنی و خانم نوشین زنده زبان .

مصوبه (3)

بودجه سال 1402 سازمان با اصلاحات به تصویب رسید.

مصوبه (4)

کلیه هزینه های مندرج در جداول بودجه ۱۴۰۲ سازمان که قبلاً برای آنها مجوز وضابطه ای توسط شورای عالی صادر نشده است صرفاً پس از تصویب ضابطه پرداخت در شورای عالی قابلیت پرداخت خواهد داشت.

مصوبه (5)

ماده 40 آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به شرح زیر اصلاح و تصویب گردید:

ماده ۴۰ -آثار محرومیت های انتظامی اعمال شده با گذشت مواعد زیر زایل خواهد شد:

الف – مجازات انتظامی مندرج در بند (الف) تبصره 1 ماده 28 قانون، سوء پیشینه انتظامی محسوب نمی گردد.

ب – مجازاتهای انتظامی مندرج در بند (ب) تبصره 1 ماده 28 قانون ، برای مرتبه اول محسوب نگردیده و در صورت تکرار در بازه زمانی 2 سال به مدت 6 ماه بعد از اجرای رای قطعی.

ج- مجازاتهای انتظامی مندرج در بند (ج) تبصره 1 ماده 28 قانون ، به مدت 6 ماه از تاریخ اجرای رای قطعی.

د- مجازاتهای انتظامی موضوع بندهای (د) ، (و) و (ه) تبصره1 ماده 28 قانون ، به مدت 2 سال پس از اجرای رای قطعی.

مصوبه (6)

مقرر گردید سازمان نسبت به پیگیری تعدیل ضرایب مالیاتی اقدام و در جلسات ذیربط از نمایندگان گروه های مختلف عضو شورای عالی دعوت گردد.

مصوبه (7)

در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی در نیمه دوم سال 1402 کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه با حضور معاون محترم فنی و نظارت و اعضای داوطلب شورای عالی نسبت به تشکیل جلسه در اسرع وقت اقدام و معاون محترم فنی و نظارت نسبت به پیگیری موارد مورد نظر کمیسیون اقدام نمایند.

مصوبه (8)

پیشنهاد شماره 1  هفدهمین جلسه کمیسیون تخصصی مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی مورخ  03/04/1402 ، مطرح و مقرر شد کمیسیون مذکور ظرف یک ماه الگوی عملیاتی اجرای طرح استفاده از ظرفیت داروخانه های بخش خصوصی در امر آموزش داروسازی را به دبیرخانه شورایعالی ارسال نمایند.

مصوبه (9)

اصلاحیه دستور العمل نحوه اطلاع رسانی تبلیغات ارجاعی از کمیسیون تخصصی مشورتی تبلیغات مطرح و مقرر شد سازمان براساس دستورالعمل مصوب قبلی پس از تائید ریاست محترم کمیسیون تخصصی و مشورتی تبلیغات نسبت به ارسال کاربرگ های اولیه به مرکز ملی مطالعات ،پایش و بهبود محیط کسب و کار اقدام نماید . ضمناً کاربرگ های نهایی را پس از بررسی و تصویب اصلاحیه فوق در شورایعالی، متعاقباً به مرکز فوق ارسال نمایند.

 

 

دکتر امیر صدری امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.