یکشنبه، 19 آذر 1402

بازدید از پروژه ساختمانی نظام پزشکی اصفهان

بازدید از پروژه ساختمانی نظام پزشکی اصفهان
رئیس کل سازمان نظام پزشکی به اتفاق هیات همراه در سفر یک روزه خود از پروژه ساختمانی نظام پزشکی اصفهان بازدید نمود.

به گزار ش خبرنگار اداره کل روابط عمومی دکتر محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی به همراه دکتر عباسعلی خادمی نایب رئیس اول شورای عالی ، دکتر رضا مسائلی مدیرعامل صندوق تعاون و رفاه و محمد رضا اسدی مشاور رئیس کل در امور شهرستان‌ها  از پروژه در حال ساخت نظام پزشکی اصفهان بازدید نمود.

زهرا رحیمی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.