جمعه، 31 شهریور 1402

هشدارهای رئیس سازمان نظام پزشکی به تیتر اول روزنامه ها رسید:

پزشکان خارجی حاضر هستند در ایران طبابت کنند؟

پزشکان خارجی حاضر هستند در ایران طبابت کنند؟
اخیراً‭ ‬رئیس‭ ‬کل‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬پزشکی‭ ‬ضمن‭ ‬هشدار‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬عدم‭ ‬اقبال‭ ‬پزشکان‭ ‬برای‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬برخی‭ ‬رشته‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬و‭ ‬فوق‌تخصصی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬عدم‭ ‬تناسب‭ ‬پرداختی‌ها‭ ‬با‭ ‬میزان‭ ‬سختی‭ ‬کار،‭ ‬گفته‭ ‬است‭: ‬‮«‬رشته‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬ریسک‭ ‬هستند‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬خاص‭ ‬ببینیم‭ ‬و‭ ‬شرایطشان‭ ‬را‭ ‬تسهیل‭ ‬کنیم؛‭ ‬در‭ ‬غیر‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬تمایل‭ ‬برای‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬رشته‌ها‭ ‬کاهش‌یافته‭ ‬و‭ ‬دچار‭ ‬مشکل‭ ‬می‌شویم‭.‬رشته‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬ریسک‭ ‬هستند‭ ‬را‭ ‬بایدبه‌صورت‭ ‬خاص‭ ‬ببینیم‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬تسهیل‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬دانشجویان‭ ‬رغبت‭ ‬بیشتری‭ ‬برای‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬رشته‌ها‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬

باید‭ ‬توجه‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬غیر‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬تمایل‭ ‬برای‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬رشته‌ها‭ ‬کاهش‌یافته‭ ‬و‭ ‬دچار‭ ‬مشکل‭ ‬می‌شویم‭. ‬به‌عنوان‌مثال‭ ‬وقتی‭ ‬جراح‭ ‬اطفال‭ ‬نداشته‭ ‬باشید،‭ ‬مجبور‭ ‬هستید‭ ‬که‭ ‬بیمار‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬جراحی‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬اعزام‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬هزینه‌ای‭ ‬10‭ ‬برابر‭ ‬ایران‭ ‬دارد‭ ‬یا‭ ‬اینکه‭ ‬پزشک‭ ‬خارجی‭ ‬بیاورید‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اینصورت‌باز‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬پول‭ ‬آن‌چنانی‭ ‬بپردازید‭. ‬باید‭ ‬به‭ ‬دلار‭ ‬پول‭ ‬دهید‭ ‬و‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬چندین‭ ‬برابر‭ ‬می‌شود‭.‬‮»‬‭ ‬وی‭ ‬ضمن‭ ‬هشدار‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اعزام‭ ‬بیمار‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬خطر‭ ‬ورود‭ ‬پزشکان‭ ‬خارجی‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬خبر‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬راستا‭ ‬رئیس‭ ‬زاده‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬اگر‭ ‬خدایی‭ ‬نکرده‭ ‬قرار‭ ‬باشد‭ ‬مردمان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬درمان‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬اعزام‭ ‬کنیم،‭ ‬هزینه‌های‭ ‬درمانی‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬میانگین‭ ‬10‭ ‬برابر‭ ‬هزینه‌های‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬است‭. ‬به‌عنوان‌مثالیک‭ ‬عمل‭ ‬قلب‭ ‬باز‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬هر‭ ‬عددی‭ ‬که‭ ‬باشد،‭ ‬اگر‭ ‬خدایی‭ ‬نکرده‭ ‬مجبور‭ ‬شویم‭ ‬که‭ ‬بیمار‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬کشورهای‭ ‬اطراف‭ ‬و‭ ‬منطقه‭ ‬عمل‭ ‬کنیم،‭ ‬هزینه‌اش‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬میانگین‭ ‬10‭ ‬برابر‭ ‬می‌شود‭. ‬یعنی‭ ‬اگر‭ ‬یک‭ ‬عمل‭ ‬قلب‭ ‬باز‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما
‭ ‬40‭ ‬میلیون‭ ‬یا‭ ‬100‭ ‬میلیون‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بیمه‭ ‬تقبل‭ ‬می‌کند،‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه‭ ‬10‭ ‬برابر‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬میلیارد‭ ‬و‭ ‬200‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬نمی‌خواهیم‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬برسیم‭. ‬باید‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رشته‌ها‭ ‬بررسی‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬تمهیداتی‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬البته‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬هم‭ ‬دارد‭ ‬تمهیداتی‭ ‬می‌اندیشد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬هشدارها‭ ‬را‭ ‬بدهیم‭ ‬که‭ ‬مسئولان‭ ‬حساس‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬چاره‭ ‬باشند‭.‬‮»‬‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬مهاجرت‭ ‬پزشکان‭ ‬ایرانی‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬کارشناسان‭ ‬مختلفی‭ ‬اعلام‭ ‬خطر‭ ‬کرده‌اند‭ ‬و‭ ‬بارها‭ ‬دراین‌خصوص‭ ‬هشدار‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬اما‭ ‬مهاجرت‭ ‬پزشکان‭ ‬خارجی‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬خطر‭ ‬دیگری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬هشدار‭ ‬داده‌اند‭. ‬درهرصورت‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬کارشناسان‭ ‬رفته‌ایم‭ ‬و‭ ‬درباره‭ ‬تبعات‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬با‭ ‬آن‌هاگفت‌وگوکرده‌ایم‭.‬

 

>ضعف‭ ‬سیاستگذاری‭ ‬و‭ ‬حکمرانی‭ ‬سلامت

احمد‭ ‬کلاته‭ ‬ساداتی‭ ‬عضو‭ ‬هیئت‭ ‬علمی‭ ‬دانشکده‭ ‬علوم‭ ‬اجتماعی‭  ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬به‭ ‬آفتاب‭ ‬یزد‭ ‬گفت‭:‬‮«‬‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬واژه‭ ‬تبعات‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬مهاجرت‭ ‬پزشکان‭ ‬خارجی‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬مقداری‭ ‬دارای‭ ‬بار‭ ‬منفی‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬مهاجرت‭ ‬نخبگان‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬امروز‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عصر‭ ‬جهانی‭ ‬شدن‭ ‬یک‭ ‬امر‭ ‬طبیعی‭ ‬است،‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬جهات‭ ‬بسیاری‭ ‬آسیب‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭. ‬لذا‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌شود‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬از‭ ‬واژه‭ ‬تبعات‭ ‬استفاده‭ ‬نشود،‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬همان‭ ‬طور‭ ‬که‭ ‬گفته‭ ‬شد‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬برای‭ ‬کشور‭ ‬جنبه‭ ‬ی‭ ‬آسیبی‭ ‬دارد‭. ‬تصور‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬زاویه‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬قابل‭ ‬بحث‭ ‬است؛‭ ‬یک‭ ‬اینکه‭ ‬وقتی‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬دهه‭ ‬اخیر‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬شاخص‌های‭ ‬سلامت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬علمی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬حوزه‌های‭ ‬علمی‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬سرآمد‭ ‬بودیم‭. ‬موضوع‭ ‬کمبود‭ ‬پزشک‭ ‬و‭ ‬ورود‭ ‬اتباع‭ ‬خارجی‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬می‌آید‭ ‬که‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬حکمرانی‭ ‬سلامت‭ ‬ما‭ ‬چه‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬نتوانسته‭ ‬نخبگان‭ ‬پزشکی‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬کند؟‭ ‬پس‭ ‬حکمرانی‭ ‬سلامت‭ ‬در‭ ‬ابعاد‭ ‬مختلف‭ ‬بخصوص‭ ‬رویه‌ها‭ ‬و‭ ‬فرآیند‭ ‬ها،‭ ‬مشکل‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬بسا‭ ‬بحران‭ ‬داشته‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬معضلی‭ ‬مواجه‭ ‬شده‭ ‬ایم‭. ‬نداشتن‭ ‬داوطلب‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬رشته‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬و‭ ‬فوق‭ ‬تخصصی‭ ‬و‭ ‬خروج‭ ‬پزشکان‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬مصادیق‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬هستند‭. ‬لذا‭ ‬یک‭ ‬موضوع‭ ‬معرفت‭ ‬شناسی‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬
‭ ‬عمومی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬می‌آید‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ضعف‭ ‬سیاستگذاری‭ ‬و‭ ‬حکمرانی‭ ‬سلامت‭ ‬مربوط‭ ‬است‭. ‬ازسوی‭ ‬دیگر‭ ‬اساسا‭ ‬با‭ ‬نگاه‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬گردشگری‭ ‬سلامت،‭ ‬یک‭ ‬چنین‭ ‬رخدادی‭ ‬می‌تواند‭ ‬درآمدهای‭ ‬ارزی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬بسا‭ ‬باعث‭ ‬خروج‭ ‬ارز‭ ‬از‭ ‬کشور
‭ ‬بینجامد‭.‬

>مفهوم‭ ‬صلاحیت‭ ‬فرهنگی

وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭:‬‮«‬‭ ‬اما‭ ‬نکته‭ ‬ی‭ ‬مهم‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬بنده‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬انسان‭ ‬شناسی‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬شناسی‭ ‬مفهوم‭ ‬صلاحیت‭ ‬فرهنگی‭ ‬مطرح‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬مفهوم‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬اشاره‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬اندازه‭ ‬ارائه‭ ‬دهندگان‭ ‬خدمت‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬سلامت‭ ‬با‭ ‬مفاهیم‭ ‬فرهنگی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬سلامت‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬زیست‭ ‬بوم‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬آشنا‭ ‬هستند‭. ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬ایران‭ ‬این‭ ‬زیست‭ ‬بوم‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬قومیت‌های‭ ‬متنوع،‭ ‬فرهنگ،‭ ‬زبان‭ ‬و‭... ‬بسیار‭ ‬متکثر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دال‭ ‬بر‭ ‬غنای‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬جامعه‭ ‬است‭. ‬لذا،‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬وضعیت‭ ‬متکثری‭ ‬مواجه‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬بحث‭ ‬صلاحیت‭ ‬فرهنگی‭ ‬در‭ ‬موضوع‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬سلامت‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬بسیار‭ ‬جدی‭ ‬است‭.‬در‭ ‬مقاله‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مجله‭ ‬لنست‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2014‭ ‬چاپ‭ ‬شد‭ ‬بحث‭ ‬فرهنگ‭ ‬بسیار‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نویسندگان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬اشاره‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬چالش‌های‭ ‬نظام‭ ‬سلامت‭ ‬در‭ ‬انگلستان‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ارائه‭ ‬دهندگان‭ ‬خدمت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مشخص‭ ‬پزشکان‭ ‬با‭ ‬فرهنگ‭ ‬مهاجرین‭ ‬آشنایی‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نسبت‭ ‬مرگ‭ ‬و‭ ‬میر‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬مهاجرین‭ ‬در‭ ‬گروه‌های‭ ‬خاص‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭. ‬این‭ ‬بدان‭ ‬علت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬از‭ ‬بیماران‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬هایشان‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬خدمت‭ ‬سلامت‭ ‬مراجعه‭ ‬می‌کنند،‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬ارتباط‭ ‬بگیرند‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬معنا‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬ارائه‭ ‬دهندگان‭ ‬خدمت‭ ‬سلامت‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬زیست‭ ‬بوم‭ ‬فرهنگی‭ ‬آشنایی‭ ‬ندارند‭.‬‮»‬

>زیست‭ ‬بوم‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬متکثر‭ ‬و‭ ‬متنوع‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی

این‭ ‬کارشناس‭ ‬در‭ ‬آخر‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭:‬‮«‬‭ ‬طبیعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬ورود‭ ‬اتباع‭ ‬خارجی‭ ‬می‌تواند‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬صلاحیت‭ ‬فرهنگی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬جدی‭ ‬مسئله‭ ‬مند‭ ‬باشد‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬زمانی‭ ‬پررنگ‌تر‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬می‌بینیم‭ ‬بحث‭ ‬رابطه‭ ‬بین‭ ‬ارائه‭ ‬دهندگان‭ ‬خدمات‭ ‬سلامت‭ ‬و‭ ‬گیرندگان‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬ما‭ ‬هنوز‭ ‬رابطه‭ ‬برابر،‭ ‬منصفانه‭ ‬و‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬فهم‭ ‬و‭ ‬همدلی‭ ‬نیستیا‭ ‬حداقل‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬چالش‌هایی‭ ‬مواجه‭ ‬است‭. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سطح‭ ‬با‭ ‬چالش‭ ‬مواجه‭ ‬هستیم‭ ‬طبیعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بحث‭ ‬صلاحیت‭ ‬فرهنگی‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬طبیب‭ ‬خارجی‭ ‬بخواهد‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬خدمت‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬بپردازد‭ ‬بسیار‭ ‬مسئله‭ ‬مند‌تر‭ ‬است‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اطبا‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬زیست‭ ‬بوم‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬متکثر‭ ‬و‭ ‬متنوع‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬شناخت‭ ‬جامعی‭ ‬از‭ ‬رفتار‭ ‬سلامت،‭ ‬مفاهیم‭ ‬و‭ ‬بیانات‭ ‬بیماران‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬بر‭ ‬رفتار‭ ‬بیماری‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬سلامتی‭ ‬بیماران‭ ‬تاثیرات‭ ‬جدی‭ ‬دارد‭.‬‮»‬

 

>تصور‭ ‬اشتباه‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬موجود‭ ‬

بابک‭ ‬قرائی‭ ‬مقدم‭ ‬پزشک‭ ‬و‭ ‬کارشناس‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬به‭ ‬آفتاب‭ ‬یزد‭ ‬گفت‭:‬
‮«‬‭ ‬متاسفانه‭ ‬تکرار‭ ‬روش‌های‭ ‬اشتباه‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬گذشته‭ ‬می‌تواند‭ ‬بسیار‭ ‬مشکل‭ ‬زا‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬نمی‌توان‭ ‬با‭ ‬اجبار‭ ‬پزشکان‭ ‬ایرانی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬نگه‭ ‬داشت‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اظهار‭ ‬نظر‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬پزشکی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬خطر‭ ‬ورود‭ ‬پزشکان‭ ‬خارجی‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬نکته‭ ‬اشاره‭ ‬کنیم‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مسئولین‭ ‬تصور‭ ‬اشتباهی‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬کشور‭ ‬دارند‭. ‬ایشان‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬دهه‭ ‬50‭ ‬و‭ ‬60‭ ‬مقایسه‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬اقتصادی‭ ‬وضعیت‭ ‬مناسبی‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬افراد‭ ‬کفاف‭ ‬زندگی‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬می‌داد‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬شرایط‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬مانند‭ ‬هند،‭ ‬پاکستان‭ ‬و‭... ‬به‭ ‬ایران‭ ‬می‌آمدند‭ ‬و‭ ‬حاضر‭ ‬بودند‭ ‬با‭ ‬تخصص‌های‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬کار‭ ‬کنند‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬موضوع‭ ‬تایید‭ ‬صلاحیت‭ ‬پزشکان‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬علمی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬مسئولین‭ ‬ساز‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تشریح‭ ‬کنند‭. ‬تایید‭ ‬مدرک‭ ‬ایرانی‌ای‭ ‬که‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬درس‭ ‬خوانده‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬بسیار‭ ‬سخت‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬لذا‭ ‬باید‭ ‬مشخص‭ ‬شود‭ ‬مدرک‭ ‬پزشکان‭ ‬خارجی‭ ‬چگونه‭ ‬تایید‭ ‬صلاحیت‭ ‬می‌شود‭. ‬زیرا‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬قطعا‭ ‬از‭ ‬کشورهایی‭ ‬که‭ ‬سطح‭ ‬پزشکی‭ ‬پایین‌تری‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬دارند‭ ‬پزشک‭ ‬وارد‭ ‬ایران‭ ‬می‌شود‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬پزشکان‭ ‬ایرانی‭ ‬با‭ ‬وضعیت‭ ‬پرداخت‭ ‬کنونی‭ ‬حقوق‌ها‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬تامین‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬نیستند‭ ‬چگونه‭ ‬پزشکان‭ ‬خارجی‭ ‬حاضر‭ ‬می‌شود‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬کار‭ ‬کند؟‭ ‬آیا‭ ‬مسئولین‭ ‬توانایی‭ ‬پرداخت‭ ‬حقوق‭ ‬دلاری‭ ‬را‭ ‬دارند؟‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬توانایی‭ ‬را‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬می‌توانستند‭ ‬به‭ ‬پزشکان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬دلاری‭ ‬حقوق‭ ‬بدهند‭ ‬که‭ ‬پزشکان‭ ‬ایرانی‭ ‬مهاجرت‭ ‬نمی‌کردند‭.‬‮»‬

 

>بی‭ ‬تدبیری‭ ‬کامل‭ ‬در‭ ‬سیاستگذاری‭ ‬بهداشتی‭ ‬و‭ ‬درمانی‭ ‬کشور

وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬گفت‭:‬‮«‬‭ ‬این‭ ‬مسائل‭ ‬نشانه‭ ‬بی‌تدبیری‭ ‬کامل‭ ‬در‭ ‬سیاستگذاری‭ ‬بهداشتی‭ ‬و‭ ‬درمانی‭ ‬کشور‭ ‬است‭. ‬مسئولین‭ ‬فکر‭ ‬می‌کنند‭ ‬الان‭ ‬دهه‭ ‬50‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پزشکان‭ ‬خارجی‭ ‬حاضر‭ ‬شوند‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬کار‭ ‬کنند؟‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬وضعیت‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬نیروهای‭ ‬متخصص‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬برای‭ ‬کار‭ ‬می‌آمدند‭. ‬اگر‭ ‬مسئولین‭ ‬توانایی‭ ‬پرداخت‭ ‬حقوق‭ ‬مناسب‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬به‭ ‬پزشکان‭ ‬ایرانی‭ ‬حقوق‭ ‬بدهند‭. ‬اگر‭ ‬مسئولین‭ ‬توانایی‭ ‬پرداخت‭ ‬حقوق‭ ‬مناسب‭ ‬را‭ ‬ندارند‭ ‬پس‭ ‬بهتری‭ ‬است‭ ‬دچار‭ ‬چنین‭ ‬تصورات‭ ‬باطلی‭ ‬نشوند‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬بورکینافاسو‭ ‬هم‭ ‬نمی‌توان‭ ‬پزشک‭ ‬وارد‭ ‬ایران‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬پزشکان‭ ‬خارجی‭ ‬حاضر‭ ‬نیستند‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬کار‭ ‬کنند‭. ‬متاسفانه‭ ‬سیاست‭ ‬گذاران‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬درگیر‭ ‬چنین‭ ‬تصورات‭ ‬باطلی‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬توانایی‭ ‬دارند‭ ‬از‭ ‬کشور‌های‭ ‬خارجی‭ ‬پزشک‭ ‬جذب‭ ‬کنند‭. ‬وضعیت‭ ‬کنونی‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پزشک‭ ‬ایرانی‭ ‬حاضر‭ ‬می‌شود‭ ‬سال‌ها‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬کار‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬دورافتاده‭ ‬این‭ ‬کشور‌ها‭ ‬طبابت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬مهاجرت‭ ‬کند‭.‬‮»‬

منبع: روزنامه آفتاب یزد

خبرنگار: - ‬یگانه‭ ‬شوق‭ ‬الشعراء

انتهای پیام/

سازمان نظام پزشکی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.