دوشنبه، 20 مرداد 1399

مسئولیت تضامنی سازمان های نظام پزشکی کشور برای پرداخت جریمه های مالیاتی

  • 17 دی 1398
  • 09:04
  • سازمان
  • 0 دیدگاه
  • 486 بازدید
  • Article Rating
مسئولیت تضامنی سازمان های نظام پزشکی کشور برای پرداخت جریمه های مالیاتی

رئیس شورای هماهنگی استان زنجان در نامه ای به روسای سازمان های نظام پزشکی ابهر، خدابنده و خرمدره خواستار اطلاع رسانی به اعضای جامعه پزشکی در خصوص پرداخت مالیات طبق قوانین شد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی در بخشی از نامه دکتر حسین بابایی رئیس نظام پزشکی و رئیس شورای هماهنگی استان زنجان  آمده است:

از آن جا که در جلسه 98/10/12 شورای هماهنگی استان های کشور در مرکز ، مسئولین امور مالیاتی کشور از یک سو تمدید ثبت کارتخوان ها را در سامانه تا پایان بهمن ماه سالجاری قبول کرده اند و از سوی دیگر سازمان های نظام پزشکی کشور در خصوص پرداخت جریمه های مالیاتی اعضایشان مسئولیت تضامنی خواهند داشت ؛ شایان ذکر است اطلاع رسانی به موقع درشمار وظایف قانونی مسئولین سازمان نظام پزشکی محسوب گردیده است.

وی همچنین به مواد 24و 25 فصل پنجم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اشاره نموده که این مواد در ذیل آمده است:

"ماده 24 و 25 فصل پنجم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان"

ماده 24-در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (2) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادر کننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان ، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند.چنان چه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت درسامانه مودیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مراجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی و در مورد کسب و کارهای مجازی توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی که پس از گذشت پانزده روز مرجع صادر کننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رسما تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت مرجع صادر کننده مجوز با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

تبصره1- در صورت تداوم تخلف واحد کسب و کار پس از گذشت یک سال ، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادر کننده مجوز ابطال خواهد شد.

تبصره 2- بانک مرکزی موظف است درگاهها و پایانه های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد مسدود کند.

ماده 25- پس از انقضای مواعد(مهلت ها) مذکور در ماده (3)این قانون ، صورتحساب هایی که در سامانه مودیان ثبت نشده باشد ، معتبر نبوده و قابل استناد درمراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود.

تبصره 1- ذی حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینه ای ، مفاد این ماده را رعایت کنند.

تبصره 2- سازمان مکلف است امکان راستی آزمایی صورتحساب هیا موضوع این ماده را برای خزانه داری کل ، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاههای نظارتی حسب مورد فراهم کند.

 

 

زهرا رحیمی امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.