جمعه، 17 آذر 1402

انسجام جامعه پزشکی رمز عبور از هجمه های تخریبی است

انسجام جامعه پزشکی رمز عبور از هجمه های تخریبی است
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سید وسالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) ، انسجام جامعه پزشکی را رمز عبور از تهاجم های هدفدار و تخریبی دانست و گزارشی از اهم فعالیت های انجام شده طی یک ماه گذشته را برای اطلاع جامعه پزشکی ارائه نمود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی ,در گزارش  ماهانه دکتر ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی آمده است:

باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است.
ايام عزاي سراسر عشق وحماسه سالار شهيدان وحق طلبان عالم امام حسين ع وياران با وفايش را تسليت عرض ميكنم.
مدتي اين مثنوي تاخير شد.
بدليل مشغله زياد اين روزها وماه اخير كه حتي تمام جمعه ها هم به مناسبت مجمع عمومي يا روز پزشك يا سفر به شهرستانها به امور سازمان گذشت گزارش  اين دوره  با چند روز تاخير ارائه ميشود كه معذورم.
١-مكاتبه با جناب اقاي روحاني رئيس جمهور محترم در تاريخ٩٨/٥/٦ در مورد مشكلات ايجاد شده در اثر تاخير پرداخت معوقات بيمه ها وعلي الخصوص بيمه تامين اجتماعي منجر به دستور ايشان به اقاي دكتر نمكي واقاي دكتر شريعتمداري مبني بر پيگيري و اقدام براي حل مشكل شد كه با پيگيري بعمل امده بخش قابل توجهي از معوقات بيمه تامين اجتماعي( ٦٤٢٥٨ ميليون تومان) اخيرا پرداخت شد ورايزني براي بقيه مطالبات ادامه دارد. (پيوست)
٢-رايزني واعتراض ومذاكره با رئيس محترم مجلس ونمايندگان ورسانه ها وهماهنگي با نظام پزشكيهاي شهرستانها و....براي مقابله با سناريوي طراحي شده در مورد افزايش دو برابري ظرفيتهاي پذيرش رشته هاي پزشكي بصورت طرح دوفوريتي در مجلس ،وقت وانرژي زيادي را مصروف خود كرد.
وظيفه خود ميدانم از همراهي همه همكاران عزيز ودانشجويان گرامي وزحمات وزير محترم ومعاونين ايشان ونيز جناب دكتر نوبخت در اين مقوله سپاسگزاري نمايم.
بنظرم كار مهم وبزرگي با انسجام وهماهنگي همه دلسوزان جامعه پزشكي صورت گرفت.
٣-با مكاتبه با رييس محترم قوه قضاييه براي معرفي قاضي  وپيگيريهاي لازم وبراي تسريع در رسيدگي به پرونده هاي انتظامي ،شعبه سوم هيأت عالي انتظامي راه اندازي وشروع بكار كرد.
٤-جنجال انحرافي وتحريفي ماليات جامعه پزشكي كه از سال گذشته با هماهنگي مركز پژوهشهاي مجلس وبعضي رسانه ها وشبكه هاي سيما اغاز شد وبه قانون تبعيض اميزي در قالب بودجه ٩٨منجر شد دستمايه تبليغات منفي ومخرب اين روزهاي سناريو پردازان پيدا وپنهان رسانه ملي وبعضي رسانه ها بر عليه سرمايه اجتماعي جامعه پزشكي كشور شد ووقت زيادي از مجموعه سازمانهاي نظام پزشكي كشور را به خود اختصاص داد.
تدبير صحيح وهوشمند وانسجام جامعه پزشكي  واتخاذ مواضع منطقي وغير احساسي ،رمز عبور از اين تهاجم هدفدار و تخريبي است.
ادرس غلط دادن در مورد علل مشكلات اقتصادي واجتماعي وانحراف اذهان از فسادها واختلاسها وكاستن از سرمايه اجتماعي واعتماد مردم به جامعه معزز پزشكي هدفهاي اصلي طراحان اين پروژه است.كه البته با ادامه خدمات ارزشمند واخلاقمدار ومحبت به مردم ره بجايي نميبرند وعرض خود ميبرندوزحمت ماميدارند.
٥-جلسات متعدد كاري وهماهنگي بارياست ارجمند وهيات رئيسه محترم شورايعالي ونيز با اعضاي بزرگوارهيات رئيسه مجمع عمومي وبازرسان عزيز وشركت در جلسه شورايعالي وجلسه بارئيس محترم واعضاي كميسيون فرهنگي واجتماعي شوراي شهرتهران وجلسات متعدد حرفه اي وسازماني با معاونين محترم و شوراهاي مشورتي و.... ازديگر برنامه هاي اين روزها بود.
٦-هماهنگي وتدارك مقدمات ونهايتاًبرگزاري نشست مجمع عمومي سازمان مورخ9٨/٥/٢٥كه اگر چه با شور وبحث فراوان همراه بود سرانجام در فضايي خوب وبا انتخاب هيات رئيسه وبازرسان به انجام رسيد.احراز راي واعتمادهمكاران را مجددا به منتخبين عزيز تبريك عرض ميكنم واز زحمات جناب دكتر جعفري نمين وجناب دكتر انصاري مود تقدير ميكنم.
٧-اولين جلسه شورايعالي بيمه در اين دوره مسئوليت من در سازمان نظام پزشكي در تاريخ٩٨/٥/٢٠ با موضوعاتي از قبيل اصلاح تعرفه همودياليز،تعرفه هاي هتلينگ تختهاي SCUوVIP،سرانه پزشك خانواده شهري ،درمان اعتياد،پوشش بيمه اي بعضي داروها و....تشكيل شد.اميدوارم بحث اساسي ومهم سازمان نظام پزشكي كه تعرفه واقعي وهزينه تمام شده خدمت است در دستور جلسه اتي مطرح شود.
٨-همراهي با شهردارمحترم تهران به مناسبت روز پزشك  در بازديد از بيمارستان سينا ودرمانگاه شهرداري وامضاء تفاهم نامه در خصوص همكاري واستفاده از ظرفيتهاي طرفين در حوزه سلامت مردم.
٩-مكاتبات متعدد با رييس محترم قوه قضاييه براي درخواست تخفيف يا تعليق اجراي احكام صادره براي بعضي از همكاران.
١٠- سفر به شهر زيباي اصفهان براي حضور در مراسم با شكوه روز پزشك با حضور استاندار محترم جناب اقاي دكتر رضايي وتقدير از همكاران ارزشمند،اگرچه با تلخي ممانعت غير قانوني عناصري از اجراي موسيقي مراسم همراه شد كه البته موضوع در حال پيگيري است.
١١-تشكيل جلسات وهماهنگي لازم براي برگزاري فاخر مراسم روز پزشك در تهران با حضور ١٥٠٠نفر در سالن برج ميلاد وبا حضور وزير محترم ونمايندگان مجلس ومسئولين كشوري وتقدير از همكاران منتخب واجراي برنامه هاي متنوع كه روزي بياد ماندني را رقم زد.از همه همكاران عزيزم كه براي برگزاري خوب اين مراسم خالصانه زحمت كشيدند تشكر ميكنم.
١٢-در كنار مراسم روز پزشك دو اقدام ارزشمند ديگر انجام شد:يكي فراخوان استفاده از فن اوريهاي نوين وظرفيتهاي استارتاپي در حوزه سلامت با حضور حدود ١٠٠گروه جوان در دانشگاه صنعتي شريف وايجاد رقابت وحمايت در اين زمينه كه اينده درخشاني خواهد داشت.
وديگري برگزاري جشنواره ورزشي وتندرستي جامعه پزشكي با همكاري وزارت بهداشت و درمان،  شهرداري تهران، وزارت ورزش و با میزبانی دانشگاه علوم پزشكي تهران در رشته هاي مختلف ورزشي كه با شور و نشاط واستقبال بيش از حد انتظار همكاران عزيز م مواجه شد.
لازم به ذكر است اين برنامه ها با حمايت اسپانسرها وبدون تحميل هزينه براي سازمان رقم خورد.
اميدوارم با گسترش اين برنامه ها وبرنامه هاي مشابه وروابط بين بخشي از ظرفيتهاي مغفول وعظيم حوزه سلامت وجامعه پزشكي بهره برداري شايسته بعمل ايد.
١٣-در مقوله كار معلمي ودانشگاهي هم كه بقول سعدي ممد حيات است ومفرح ذات در ماه اخير علاوه حضور روزهاي يكشنبه در اتاق عمل بيمارستان سينا وجلسه هيات مميزه دانشگاه ،دفاع پايان نامه دو نفر از دستيارانم در رشته  فوق تخصصي جراحي عروق وتروما بخوبي انجام شد.
براي همه دانشجويان ودستياران عزيز وجوان از خداي بزرگ ارزوي توفيق و سربلندي ميكنم.

براي پرهيز از اطاله كلام وگزارش ؛ از ارائه بعضي از اقدامات خودداري ميكنم و اقدامات بعد از تاريخ ٩٨/٦/٢ رادر گزارش بعدي تقديم ميكنم.
-اميد است انچه انجام شده مقبول حق  و در مسير تعالي جامعه عزيز پزشكي كشور باشد واز انچه ميسر نشده عذر قصور دارم.
سربلند وسرافراز باشيد.
دكتر محمدرضا ظفرقندي
رئيس كل سازمان نظام پزشكي ايران

برای مشاهده سوابق معوقات بیمه کلیک کنید

زهرا رحیمی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.