دوشنبه، 18 اسفند 1399

جامعه پزشکی رنج دیده شرایط نابسامان اقتصادی دهه گذشته است

  • 13 مرداد 1394
  • 23:48
  • سازمان
  • 0 دیدگاه
  • 247 بازدید
  • Article Rating
جامعه پزشکی رنج دیده شرایط نابسامان اقتصادی دهه گذشته است
عضو شورایعالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته بخش وسيعى از برنامه هاى سيماى ملى از جمله گزارشها، برنامه هاى گفتگوى زنده و نمايشها با هدف پزشک ستیزی قدم در را ه تخریب جامعه پزشکی گذاشتند؛ گفت : عدم تمركز و انسجام درون صنفى در رويارويى با مشكلات و بحرانهاى پيش آمده و بخصوص سكوت سازمانى مشهود در شورايعالى به عنوان پارلمان نظام پزشكى نقطه ضعف عمده سازمان بود.

 

دکتر نوید ناصری عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار این سازمان با اشاره به اینکه علاوه بر سیمای ملی بخش عظيمى از جرايد و نشريات زرد با هدف پزشك ستيزى قدم در راه تخريب جامعه پزشكى گذاشتند ، اذعان داشت :اين موضوع حتى به قواى سه گانه نيز سرايت نمود و منجر به صدور قوانين و بخشنامه هايى محدود كننده و بعضاً به ضرر جامعه پزشكى شد.

وی با اشاره به اینکه در اين راستا تلاشى بى وقفه در جهت شناساندن جامعه پزشكى به عنوان تجار بى مروت نظام سلامت صورت گرفت ، افزود: در چنین شرایطی شاهد تقابلى بى سابقه بين جوامع مختلف شاغل در نظام سلامت با هم و حتى تقابل مردم با جامعه پزشكى شديم.

 

وی ادامه داد: قوت و قدرت مذاكره، چانه زنى و تعامل سطوح بالاى مديريتى سازمان بويژه رئيس كل محترم و برخى از همكاران محترم عضو شورايعالى و برخى معاونين سازمان ( البته در حد توان ايشان)، با اركان قدرت و قواى سه گانه، ادارت و سازمانهاى مختلف نقطه قوت نظام پزشکی در دو سال گذشته بوده است .

 

وی با بیان اینکه به نسبت سالهاى پيشين استقرار روح دموكراسى، احترام به خرد جمعى و خوددارى از اعمال نفوذ را بيشتر مى توان در سازمان مركزى و اركان آن مشاهده نمود ، تصریح کرد : شايد حاكميت همين سياست در سازمان، عاملى براى تضعيف برآيند رفتار سازمانى نظام پزشكى و نمود خارجى فعاليتهاى سازمان شده باشد.

 

***جامعه پزشکی رنج دیده شرایط نابسامان اقتصادی دهه گذشته است

 

ناصری  با بیان اینکه جامعه پزشكى خود رنج ديده شرايط نابسامان اقتصادى دهه گذشته است ؛ ابراز داشت :پزشکان در دهه گذشته تحت فشار هاى اقتصادى عمومى، تورم، افزايش حقوق و بيمه كاركنان مطبها و كلينيكها و ...، افزايش حاملهاى انرژى، افزايش لجام گسيخته ماليات و عوارض، همراه با عدم افزايش متناسب تعرفه ها، فاصله بسيار داشتن با تعرفه واقعى و عدم كارآيى لازم صنعت بيمه كشور قرار داشته اند.

 

وی افزود: متأسفانه با اتخاذ سياست پوپوليستى و عوام فريبى بگونه اى در رسانه ها و حتى توسط برخى مسؤولين وانمود شده است كه اين جامعه دليل اصلى مشكلات معيشتى و فقیرتر شدن جامعه است.

 

عضو شورایعالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه جامعه ما بواسطه تحريم هاى فلج كننده دهه گذشته، دچار انواع بحرانهاى اقتصادى، افزايش فاحش فقر، لحظه به لحظه فاصله بيشتر گرفتن از مبانى اوليه رفاه اجتماعى و در نتيجه كاهش اميد به آينده همراه با دشواريهاى روزافزون معيشتى شد ؛ ادامه داد :هويدا شدن طبقه اى نوظهور و متمول در جامعه همزمان با انتشار موارد متعدد رانت خواريها و اختلاس هاى هزاران ميلياردى برآمده از اقتصاد بيمار دهه گذشته، منتج به كاهش اعتماد اجتماعى ، تحريك و تهييج روحيه حق طلبى عمومى شد.

 

وی با بیان اینکه جامعه پزشكى نیز مانند بسيارى ديگر از اصناف، با مردم مراودات مستقيم مالى دارد ؛ خاطرنشان کرد : پزشکی بدلیل حساسيت بسيار زياد برگرداندن و تأمين سلامتى به بيماران بويژه در موارد اورژانس و فرا گير بودن اين شغل، نسبت به ساير اصناف بيشتر مورد توجه قرار مى گيرد که اين توجه هم از سوى مردم و هم از سوى رسانه ها و ساير مسؤلين است كه در ذات خود خوراك خوبى براى رسانه هاى مختلف محسوب مى شود.

 

ناصری با تاکید براینکه در هر لباس و حرفه اى افرادى متخلف و ناهمگون با اكثريت صنف وجود دارد كه نبايد آنان را به كل جامعه صنفى مربوطه تعميم داد ؛ گفت : زيرمیزی  هم از مفاهيم ناميمون وارده به جامعه پزشكى است كه توسط درصد بسيار ناچيزى از جامعه بزرگ پزشكى مورد ارتكاب واقع مى شود و يا توهم درآمدهاى ميلياردى جامعه پزشكى كه اگر هم وجود داشته باشد به تعداد انگشتان دو دست نمى رسد ، شايسته نيست كه به كل جامعه پزشكى تعميم داده شود .

 

وی عدم انسجام درون صنفى گروههاى مختلف پزشكى  را در تشديد اين هجمه ها موثر دانست و اظهار داشت:

راهكار مقابله با اين هجمه ها، در وهله اول متعهد سازى كل صنف به اجراى مفاهيم اصيل اخلاقى و بويژه اخلاق پزشكى است و در مرحله دوم خودپالايشى درون صنفى و برخورد لازم با حرمت شكنان موجود در جامعه پزشكى است که  در كنار اين اقدامات، در ابعاد رسانه اى هم لازم است نظام پزشكى بصورت كاملاً فعالانه به بهترين وجه از آن در زمينه هاى مختلف استفاده نمايد.

 

*** نگاه وزارت بهداشت حاکمیتی و سازمان های بیمه گر منفعت طلبانه است

 عضو هیات مدیره نظام پزشکی شیراز با اشاره به اینکه نگاه سازمان نظام پزشکی در جهت ایجاد تعامل با وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر است که در این راستا تلاش های زیادی را انجام می دهد تا حقوق صنفی اعضا کسب یا اعاده گردد، بیان داشت : نگاه وزارت بهداشت حاکمیتی و از موضع کاملا بالا به پایین است و در مقاطعی همراه با تهدید ، ارعاب ، تضعیف و مقصر نمایاندن نظام پزشکی و خود را مبری دانستن است.

 

وی با بیان اینکه نگاه سازمان های بیمه گر هم نگاهی منفعت طلبانه ریالی به کل مقوله است که البته در مواردی شاهد تعامل خوب با وزارت بهداشت (طرح تحول و طرح پزشک خانواده ) هستیم ؛ افزود :  در حقیقت نظام پزشکی است که تلاش خود را برای ایجاد وفاق و همگرایی بین سه مجموعه بکار می بندد و در مقاطعی با نبود ساز و کار لازم برخی مسئولیتهای اجرایی حاکمیتی را هم پذیرش نموده است اما میزان موفقیت نهایی در تعامل سه جانبه چندان زیاد و چشمگیر نبوده است.

 

*** همکاری اعضاء نظام پزشکی مبتنی بر به نتیجه رساندن انتظارات نیست

 

ناصری همكارى كل اعضاء سازمان را بدلايل مختلف جامعه شناسى ايران امروز، از نوع همكارى مؤثر و مبتنى بر به نتيجه رساندن انتظارات اعضاء ندانست و گفت : نوعى پيش فرض سرخوردگى يا بى نتيجه بودن همكاريها و فعاليتها در اكثريت اعضاء وجود دارد كه اين را می توان به وضوح از ميزان مشاركت اندك در انتخابات نظام پزشكى ، امتناع يا اكراه در پذيرش فعاليتهاى عارى از عايدات مالى  و كاهش مشاركت در فعاليتهاى جمعى  سازمان توسط بخش عظيمى از اعضاء مشاهده كرد.

 

عضو هیات مدیره نظام پزشکی شیراز جامعه پزشكى را  نيازمند تغيير در نگرش اخلاق پزشكى و تقويت هر چه بيشتر مبانى كاربردى آن دانست و خاطرنشان کرد:  جامعه پزشكى را بايد به سمت حكمتى لازمه طبابت همراه با سعه صدر و بيمار مدارى، با رويكردى سلامت محور و پرهيز از نگاه تجملاتى به حرف مختلف پزشكى  هدايت كرد.

 

 وی تصریح کرد :جامعه پزشكى نيازمند حذف يا كاهش حداكثرى مراودات مستقيم مالى با بيماران است که این امر با تقويت هر چه بيشتر صنعت بيمه و موظف سازى بيمه ها در پوشش حداكثرى محقق می شود.

 

وی در پایان یاد آور شد : اگر با آينده نگرى و كلان نگرى  و یا به تفکیک رشته ای به كل اعضاء جامعه پزشكى نگاه نشود،  در آينده شاهد معضلاتی به مراتب بيشتراز حال حاضر مى شويم که اميدوارم با تلاش مسؤولين و تمامى اعضاء سازمان، روز به روز شاهد ارتقاء واقعى و شايسته جايگاه جامعه پزشكى باشيم .

 

انتهای پیام / ر

 

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.