چهارشنبه، 9 مهر 1399

میزان بروز سرطان در ایران پایین تر از متوسط جهانی است

  • 14 دی 1394
  • 17:47
  • سازمان
  • 0 دیدگاه
  • 176 بازدید
  • Article Rating
رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت گفت : میزان بروزاستانداردشده سنی درمردان وزنان ایرانی به ترتیب 134 و 128 بوده در حالی که متوسط جهانی آن به ترتیب 205 و 165 است.

دکترعلی مطلق رئیس اداره مبارزه با  سرطان وزارت بهداشت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار سازمان نظام پزشکی  با اشاره به اینکه اگرکشورهارا ازنظر  ASR به 5 دسته وبه ترتیب نزولی طبقه بندی کنیم،ایران دررده 4 قرارمی گیرد اظهار داشت:درعین حال میزان بروزاستانداردشده سنی درمردان وزنان ایرانی به ترتیب 134 و 128 بوده درحالی که متوسط جهانی آن  به ترتیب 205 و 165 است.

وی افزود:سازمان جهانی بهداشت پیش بینی می کندکه بروزخام سرطان از 14 میلیون درسال 2012 به 27 میلیون درسال 2030 خواهدرسیدکه 70 درصدازاین افزایش درکشورهای درحال توسعه خواهدبودکه ایران هم درزمره این کشورهاست.

وی ادامه داد : اما اینکه دقیقاشیب رشددرایران درمقایسه بامتوسط جهانی چه خواهدبود،چنین مقایسه ای رادردست نداریم.

وی در پاسخ به  این سوال که میزان بروز کدام یک از سرطان ها در ایران بالاست بیان داشت : اگر سرطان های پوستی را کنار بگذاریم، سرطان های با بیشترین بروز در دو جنس پستان، معده و روده بزرگ  هستند و به تفکیک جنسیت نیز سرطان های با بیشترین بروز در مردان ایرانی معده، مثانه، پروستات  و در زنان ایرانی پستان ، روده بزرگ و معده است .

 

*** سالیانه 85 هزارنفردرایران به سرطان مبتلامی شوند

رئیس اداره مبارزه با سرطان وزارت بهداشت با بیان اینکه از میان 85 هزار نفری که سالانه به سرطان (البته به جز سرطان های پوستی) مبتلا می شوند 45 هزارنفرمردو 40 هزارنفرزن هستند ؛ اذعان داشت : افزایش امید به زندگی وتعدادسالمندان ، تغییردرشیوه زندگی  و عوامل محیطی سه دلیل عمده برای افزایش بروز سرطان در ایران است.

وی افزود: افزایش آگاهی مردم درباره عوامل خطرسرطان وترویج فرهنگ خودمراقبتی ، ایفای نقش سیاستگذارخارج از حوزه سلامت و ایفای نقش سیاستگذار حوزه سلامتسه راهبردمهم برای پیشگیری ازسرطان محسوب می شوند.

آنكولوژيست وعضوهيات علمي دانشگاه علوم پزشکی شهيدبهشتي مهمترین اقدام برای بهبود بقای بیماران مبتلا به سرطان را  شناسایی بیماران علامت دار در مراحل اولیه دانست و گفت : به این اقدام تشخیص زودهنگام گفته می شود و این مهم با غربالگری که  انجام اقداماتی برای تشخیص بیماری در افراد بی علامت است تفاوت دارد.

 

وی ادامه داد : مهمتر از غربالگری، تشخیص زودهنگام افراد با علایم مشکوک و ارجاع به موقع آنها به سطوح بالاتر مراقبت است که از بین چهار فعالیت پیشگری، تشخیص زودهنگام، تشخیص و درمان و مراقبت های حمایتی و تسکینی، عمده فعالیت های ما برای بهبود پیش آگهی، بیشتر در حوزه تشخیص و درمان بوده است.

مطلق در پاسخ به این سوال که آیا تشکیلاتی در جهت مراقبت های حمایتی از بیماران مبتلا به سرطان از سوی وزارت بهداشت ایجاد شده است و بطور کل حامی بیماران مبتلا به سرطان در ایران کدام نهاد است ؛ خاطرنشان کرد : درسالهای نه چندان دور "سازمان ملی مبارزه باسرطان" داشتیم که زیرنظروزارت  بهداشت اداره می شد امابنابه مقتضیات زمان تبدیل به اداره ای درزیرمجموعه وزارت بهداشت شد.

 

وی افزود :از آنجایی که فرآیندسیاستگذاری، نظارت واجرای برنامه ملی کنترل سرطان درهمه ابعادآن (ازپیشگیری تادرمان،حمایت بیماران و ...) کاری بسیارسخت وپیچیده است، نیازمندعزم سیاستگذارسلامت برای ایجاد انستیتو یا مرکزملی سرطان با اهداف گفته شده هستیم.

***40 درصد سرطان هاقابل پيشگيري است

عضوهيات علمي دانشگاه علوم پزشکی شهيدبهشتي با اشاره به اینکه 40 درصدسرطانهاو 80 درصدبيماريهاي قلبي عروقي قابل پيشگيري است، اذعان داشت: نكته مهم درموردپيشگيري ازبيماريهاي غيرواگيری چون سرطان آن است كه مسئوليت این امرفقط به عهده مسئولين وحتی درتوان آنهانيست.

وی افزو د:هركدام ازمامسئوليم تادرمسيرپيشگيري ازبيماريهاي غيرواگيرحركت كنيم وباهدف فرهنگسازي دراين راه به عنوان يك شهروندوحتی درقالب خيريه ياسازمانهاي مردم نهادجلب حمايت كنيم  تا اين نيازرادرمردم واين خواسته رادرمسئولين افزايش دهيم كه عوامل خطربيماريهاي غیرواگيرراكنترل كنند.

 

وی با بیان اینکه درايران براساس برنامه ثبت سرطان كه بیش از یک دهه است دركشورانجام مي شوداز هر صدهزارنفر 134 مردو 128زن به سرطان مبتلامي شوند؛ گفت :ميزان بروزساليانه سرطان درايران كمتراز بروزجهاني است .البته آمارها تاييد مي كندكه ميزان بروزبا رشدآهسته اي درحال افزايش است،

 

وی اضافه کرد : باید توجه داشت  بروزسرطان به عوامل مختلف اجتماعي،اقتصادي وسياسي بستگي دارد .يعني فقط سياستگذاران  توانايي  ومسئوليت  كاهش آمارمبتلايان  به اين بيماري را ندارند .

مطلق خاطرنشان کرد :متاسفانه جنبه هاي جسمي شيوه زندگي اكثرمردم مناسب نيست وازسوي ديگربه دليل مواجهه با استرس هاي زندگي شهري از نظرجنبه هاي رواني ومعنوي اجتماعي خود رادرمعرض آسيب هايي قرارمي دهند كه آنها را مستعد  ابتلا به  سرطان می کند.

رئیس اداره مبارزه با  سرطان وزارت بهداشت در خصوص اقدامات موثر برای پیشگیری از ابتلا به سرطان اظهار داشت :اگربخواهيم به لحاظ فردي،اقدام موثری انجام دهیم باید ابتدا سيگار را كنارگذاشته  و ازميوه وسبزي بيشتراستفاده كنيم وفعاليت بدني مناسب داشته باشيم که عبارت است از 150 دقیقه فعالیت بدنی متوسط در هفته مثل راه رفتن تند یا 75 دقیقه فعالیت بدنی شدید در هفته مانند دویدن. اما حتی اکر این امکان را نیز نداشته باشیم روزی5تا 10 دقيقه ورزشی ملايم يانرمش مختصری،حتی درمحيط كار،بهتر از کم تحرکی است.

وی خاطرنشان کرد:دولت در فراهم آوردن شرایط زندگی مناسب مثل ایجاد  پاركها ومراكز ورزشي، تامین آب، غذا و هوای سالم نقش دارد اما همه چيزدراختيار دولت نيست و باید باور داشته باشیم که اگر از جسم و روان خود به درستی و مسئولانه مراقبت کنیم، بی تردید احتمال بروز سرطان را در خودمان کاهش خواهیم داد.

انتهای پیام/ر

 

 

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.