ﺳﻪشنبه، 12 اسفند 1399

رئيس كل سازمان نظام پزشكي: انجمن هاي علمي، ظرفيت استثنايي مدني تلقي مي شوند/ نگاه نخ نماي جبرآميز با جامعه پزشكي بايد از بين برود/ مقايسه هاي اختلاف برانگيز بين كاركنان نظام سلامت آفتي بزرگ است

  • 01 اسفند 1394
  • 09:44
  • سازمان
  • 0 دیدگاه
  • 248 بازدید
  • Article Rating
رئيس كل سازمان نظام پزشكي انجمن هاي علمي تخصصي در كشور را از ظرفيت هاي استثنايي مدني دانست كه همواره مي توانند پشتيبان آحاد جامعه پزشكي باشند.

به گزارش اختصاصي خبرنگار نظام پزشكي، دكتر عليرضا زالي رئيس كل سازمان نظام پزشكي، در نشست كارشناسي انجمن هاي علمي تخصصي گروه پزشكي كه با حضور اساتيدي از انجمن هاي مختلف در مركز همايش هاي برج ميلاد برگزار شد، اظهار داشت: بسياري از اين انجمن ها پيشينه بسيار درخشاني دارند و در گذشته هاي بسيار دور و به همت اساتيد و پيشكسوتان آن شكل گرفته اند و موجب شده امروز به عنوان يك نهال بالنده در عرصه سلامت كشور حضور داشته باشند.

وي با تاكيد بر اينكه هر آن چه كه بتوانيم از ظرفيت هاي كارشناسي موجود در انجمن هاي علمي تخصصي بهره ببريم، حتما به نفع مبادي ذي مدخل در نظام سلامت كشور خواهد بود، افزود: نگاه به انجمن هاي علمي تخصصي بايد نگاهي موسع و بلند باشد و نه تنها از نگاه حداقلي به ظرفيت هاي درون اين انجمن ها اجتناب شود بلكه بسترسازي براي حضور آن ها در كشور در كالبد نظام سلامت كشور طراحي شود.

به گفته رئيس كل نظام پزشكي، دخالت صاحبان اصلي فرآيند در تصميم سازي و تصميم گيري ها از مباني مهمي است كه مجمع انجمن هاي علمي تخصصي مي تواند در اين راستا موجب شكل گيري بستر مناسبي براي كار تيمي، اشتراك نظر و كار گروهي شود.

وي با ابراز تاسف از اينكه در كشور كمتر سابقه بهره جستن از نهادهاي مدني و استفاده مطلوب از ظرفيت هاي كار كارگروهي داريم، ابراز داشت: مجمع انجمن ها بستر مناسبي است تا اين تمرين وممارست هم در ابتناي خرد جمعي و هم در بهره جستن از فرآيند هاي كار تيمي صورت گيرد.

 

 

* ضرورت دخالت هاي مستقيم انجمن ها در مسائل فراسوي نظام سلامت كشور

زالي ادامه داد: آن چيزي كه مي تواند برونداد انجمن هاي علمي تخصصي باشد، علاوه بر دخالت هاي مستقيم انجمن ها در فرآيند آموزشي و پژوهش و مسائل مبتلا به نظام سلامت، به عنوان مراجع ذي صلاح و كارشناس مي توانند در مسائل فراسوي نظام سلامت كشور همراه و پشتيبان نهادهاي مرتبط با عرصه سلامت كشور باشند.

وي با تاكيد بر اينكه در سال هاي آتي نظام سلامت كشور با چالش هاي فراوان تر و متكثرتري روبرو خواهد بود، تصريح كرد: سالمندتر شدن جامعه ايراني، توفق بيماري هاي غيرواگير، دگرگوني و دگرديسي در سيماي بيماري ها و مرگ، شهرنشيني، سرعت صنعتي تر شدن جامعه ايراني، عوامل اجتماعي موثر و  تاثيرگذار مولفه اجتماعي بر حوزه سلامت، حوادث ترافيكي، سرطانها، شيوه  زندگي در جامعه ايراني، توجه به كيفيت زندگي، افزايش سطح سلامت شهروندي، توجه ويژه و صيانت از حقوق شهروندان ايراني، پيچيدگي و غامض شدن فناوري هاي نوين پزشكي، بيماري هاي بازپديد و نوپديد، چرخش در فرآيند بيماري هاي در حال دگرديسي و  تغييرات در سيماي بيماري هاي مختلف، بخشي از مشكلاتي است كه نظام سلامت كشور بايد در مصاف با آن ها از نظر دانشي، بومي، مهارتي، آمادگي و تسليح لازم را داشته باشد.

رئيس كل نظام پزشكي انجمن هاي علمي تخصصي را براي چنين ظرفيت سازي مناسب علمي، ذي صلاح با پشتوانه فني و تكنيكال عنوان كرد و اظهار داشت: امروز كه انجمن ها مشحون از نظرات كارشناسي و آراي بسيار بالا و عظيم جامعه پزشكي و حلقه وصلي ميان نهادهاي جامعه پزشكي مانند نظام پزشكي، وزارت خانه هاي بهداشت و رفاه و نهادهاي بيمه اي با جامعه پزشكي هستند، اين اعتماد و مرجعيت، مي تواند سنگ بنا و ره توشه اي باشد تا بتوانيم از آن به نفع مقتضي استفاده كنيم.

 

*ضرورت اصالت حضور انجمن هاي علمي در قانون توسعه ششم

وي بااشاره به منيفست دولت آقاي دكتر روحاني مبني بر جايگاه و جايابي انجمن هاي علمي تخصصي در قانون توسعه ششم، گفت: اين مهم مي توانست تاثيرات خود را در نظام اسناد فرادستي كشور بگذارد اما متاسفانه آن چيزي كه در صحنه عمليات اجرايي كشور و مديريت ارشد اجرايي كشور مشاهده شد، آن گونه كه مدنظر ما بود، تجلي نيافت.

زالي در خصوص نقش انجمن هاي علمي تخصصي در قانون توسعه چهارم كه به صراحت توسط قانون گذار اشاره شده بود، يادآور شد: انتظار مي رود وزارت بهداشت و علوم با پيگيري اين مهم، بندي را در مورد اصالت حضور انجمن هاي علمي تخصصي در عرصه مديريتي كشور به عنوان مراجع ذي صلاح در نظر گيرند.

وي با تاكيد بر اينكه جنس اين انجمن ها از جنس جامعه پزشكي است و بايد از هر فرصت و ترببوني در صيانت از كرامت جامعه پزشكي بهره لازم را برد، تصريح كرد: جامعه خدوم پزشكي كشور كه از پيش قراولان خود اتكايي و خود كفايي كشور هستند، اگر  امروز در عرصه هاي مختلف اجتماعي در قله اتكايي نشسته و افتخار و مباهات مي كنند، به علت پيش تازان عرصه جامعه پزشكي كشور است.

به گفته رئيس كل نظام پزشكي، جامعه پزشكي در تمام عرصه هاي مختلف اجتماعي و سياسي در كنار مردم بوده و سرافرازانه به مردم خدمت داده و رابطه بين پزشك و بيمار در جامعه ايراني كاملا عاطفي و مبتني بر تعامل، لطافت و شرقي گونه است و بايد از اين تعامل مراقبت شود.

 

* نگاه نخ نماي جبرآميز با جامعه پزشكي بايد از بين برود

وي با اشاره به نظر سنجي هاي اخير در رابطه با جايگاه مرجعيت جامعه پزشكي توسط وزارت كشور و مركز پژوهش هاي مجلس و غيره، عنوان كرد: شواهد حاكي از آن است كه جامعه پزشكي در ميان آحاد مردم، جزو گروه هاي اول يا دوم است و اين مهم موجب مباهات جامعه پزشكي و صيانت از چنين جايگاهي هم بر آحاد جامعه پزشكي و هم بر همه ما فرض است.

زالي با تاكيد بر اينكه كرامت ارائه دهندگان خدمات سلامت و جامعه پزشكي بايد مورد التفات ويژه قرار گيرد، خاطرنشان كرد: تاكنون نگاه به جامعه پزشكي هميشه جبر آميز، بالا به پايين و دستوري بوده، كه چنين نگاه نخ نمايي بايد كنار گذاشته شده و با خشوع و خضوع و فروتني با آن ها صحبت كرد.

وي اين جامعه را استحقاق چنين رفتار اجتماعي و مدني دانست و گفت: در اقصي نقاط كشور در جايي كه هيچ تسهيلاتي وجود ندارد و يا امنيت مرزي مورد ترديد است، پزشك مستقر و همه جاي كشور تيم پزشكي در سخت ترين شرايط مشغول ارائه خدمات به هموطنان هستند.  

 

* فرار از مسئوليت پذيري اجتماعي جامعه پزشكي خيانت است

رئيس كل نظام پزشكي با اشاره به مسئوليت پذيري اجتماعي جامعه پزشكي، ابراز داشت: امروز شانه خالي كردن از چنين مسئوليت بزرگ و سترگ اجتماعي، خيانت آتي ما خواهد بود. فضاي انتخاباتي باز شده و درصدي از همكاراني كه شايستگي ورود به اين عرصه را داشتند، امروز اين فضا برايشان ايجاد شده است.

وي با بيان اينكه انتظارات بسياري از نمايندگان آتي مجلس وجود خواهد دارد، افزود: اولين آن، نگاه سلامت محوري است كه بايد در كالبد تفكر مجلس شوراي اسلامي به عنوان بزرگترين نهاد تقنيني نهادينه شود.چانه زني و لابي پاسخ نمي دهد چرا كه سلامت محوري در فصول اجتماعي سلامت  بايد از تدابير نماينده مجلس باشد.  

 

* نگاه بخشي و سليقه اي آفتي بزرگ و آسيبي جدي به كشور است

زالي ادامه داد: دومين انتظار ما احتراز از نگاه سليقه اي و بخشي است. نماينده مجلس بايد با نگاهي ملي، به اصول كلي كشور توجه داشته، شاكله اساسي پيشرفت توسعه و متعهد براي توسعه و ترويج عدالت در عرصه هاي اجتماعي كه حتما وظيفه اصلي وي تلقي مي شود، داشته باشد در غير اين صورت نگاه بخشي و سليقه اي آفتي بزرگ و آسيبي جدي به كشور است.

وي اظهار داشت: نماينده شجاع و مبرز بايد بتواند به نيابت از توده مردم، حرف هاي آنان را با جسارت و شجاعت بيان كرده و بتواند به عنوان نماينده مجلس، استوار و سرافراز بر حرف خود بايستد.

رئيس كل نظام پزشكي با اشاره به اينكه مجلس بعدي بايد خردگرا باشد، گفت: در شرايط فعلي كشور، عقلانيت بايد موضوع قابل حاكميتي و مديريتي ما و وجه غالب مشي و سياق مجلس آتي باشد و اگرنخبگان كشور در اين مجلس حضور نيافتند، بدانند اين مجلس نگاه به نخبگان كشور را در سرلوحه خود قرار ميدهد و خوشحاليم بخش عمده اي از آن ها در كسوت جامعه پزشكي سرافرازانه مشغول خدمت به مردم شريفمان هستند.

وي با ابراز تاسف از اين تفكر كه در سال هاي گذشته اگر نماينده اي در صحن مجلس از كرامت و صيانت آحاد جامعه پزشكي حرف مي زد، انگار به بطالت به مردم پشت كرده است، گفت: اين مهم حرف خطرناكي است چرا كه مطلقا ميان منافع جامعه پزشكي و صيانت و كرامت از اين نخبگان كه فرزندان شايسته ملت هستند، با مسائل مردم واگرايي وجود ندارد.

زالي ادامه داد: ما معتقديم اگر امروز در صدد پيگيري مطالبات جامعه پزشكي هستيم، حتما در راستاي آحاد مردم است و اگر امروز جامعه پزشكي با آرامش خاطر، به دنبال احصاء منافع مشروع و منطقي اش باشد، با كمال ميل به مردم خدمت رساني مي كند در غير اين صورت مشكلات متعددي را شاهد خواهيم بود.

وي يكي از مشكلات جامعه پزشكي را ماليات عنوان كرد و بيان داشت: گلايه هاي جدي به علت سنگيني ماليات جامعه پزشكي آن هم در كشوري كه فرارهاي مالياتي بسيار زياد و رابطه شبه اقتصادي غير متعارف وجود دارد، عنوان مي شود.

 

* رسانه ها در صدد مكدر كردن چهره مشعشع جامعه پزشكي هستند

رئيس كل نظام پزشكي با انتقاد از اينكه رسانه ها فرار مالياتي پزشكان را به رخ مي كشند، در حاليكه اطبا از منظم ترين گروه ها در پرداخت ماليات هستند، اضافه كرد: رسانه ها در صدد مكدر كردن چهره مشعشع جامعه پزشكي هستند و هر روز با تعرض به مطب ها و يا اخذ عوارض نوظهور در صدد ضربه به جامعه پزشكي هستند.

وي با گلايه از اينكه بدنه عمومي جامعه پزشكي كشور، فاقد درآمد آن چناني است، افزود: از لفظ معيشت براي جامعه پزشكي احتراز مي كنم چرا كه شانيت جامعه پزشكي كشور اقتضاي اين موضوع را نمي كند. همكاران مختلفي در گروه هاي پزشكي چون پزشكان عمومي، ماماها، متخصصين داخلي، عفوني، اطفال و غيره كه جزو گروه هاي اصلي محسوب مي شوند، آسيب پذير و مشكلات پيچيده اي دارند.

زالي با بيان اينكه مكانيسم اقتصادي گروه هاي مذكور بر گردش نسخه است، اظهار داشت: به جز آن ها داروخانه ها، آزمايشگاه ها، راديولو‍ژي ها، موسسات پزشكي و غيره با مشكلات فراواني دست و پنجه نرم كرده و در بحران اقتصادي قرار دارند.

 

* مقايسه هاي اختلاف برانگيز بين كاركنان نظام سلامت آفتي بزرگ است

به گفته وي حرف هايي كه برخي از صندلي مقدس مجلس و تريبون استفاده كرده و به جامعه پزشكي هجمه كرده و مي كنند، ناجوانمردي است. درآمد نجومي پزشكان در متن جامعه پزشكي نيست و مقايسه هاي اختلاف برانگيز بين كاركنان نظام سلامت آفت بزرگي محسوب مي شود و بايد از به وجود آوردن چنين فضاي مسمومي اجتناب كرد.

رئيس كل نظام پزشكي با انتقاد از اينكه هزينه براي نظام سلامت را ريختن پول در چاه ويل عنوان مي كنند، گفت: پول هاي در نظر گرفته براي نظام سلامت وصول نشده و كرامت مردم و شهروندان بالاتر از اين حرف ها است. لقب دادن چاه ويل براي هزينه درمان مردم مفهومي غير اخلاقي و غير انساني است.

 وي ادامه داد: درمان همه جاي دنيا هزينه داشته و متناسب با آن بودجه تامين مي شود. اين نگاه حداقلي، در دو دهه مختلف در كشور مستولي بوده و موجب عدم تحقق رشد تعرفه ها، هزينه تمام شده خدمات و واقعي تر شدن تعرفه ها شده است.

زالي با بيان اينكه مطلوب جامعه پزشكي قطع رابطه مالي بين پزشك و بيمار است، اظهار داشت: اين نگاه عميق بايد در مجلس كه به گفته حضرت امام(ره) در راس امور است، رفع شود.

وي با اشاره به دكتر نوبخت به عنوان فرزند برومند انجمن ها كه متصف به صفات فراوان، در عرصه سلامت پيشتاز و پيشكسوت هستند، ابراز داشت: دكتر نوبخت نيازي به صندلي مجلس ندارد چرا كه بسياري از مدارج علمي، حرفه اي، تخصصي، فني و مديريتي را طي كرده است اما به علت نياز انجمن هاي علمي تخصصي، پا در اين عرصه خطير گذاشته است.

رئيس كل نظام پزشكي به اخلاق حرفه اي، متانت و بردباري ايشان در حل مسائل پزشكي اشاره و تصريح كرد: ثبات قدم و گفتمان ثابت وي در جايگاه هاي مختلف، توجه به مسائل دانشگاهي، همراهي با وزارت بهداشت، توجه به برنامه هاي بلند دولت از نكات مثبت ايشان است و امروز به عنوان دبير انجمن هاي علمي تخصصي كشور در خدمت جامعه پزشكي هستند.

به گفته وي ؛ اين يك فرصت تاريخي است كه امكان دارد تكرار نشود و وظيفه تشكيلات مجمع انجمن ها اقتضا ميكند آن را قدر نهيم وهمه باهم با حضورمان در پاي صندوق هاي راي از ايشان حمايت كرده و به همه آحاد جامعه پزشكي فرصت دهيم نقش خود را در مسير مناسب مجلس آتي فراهم كنند. حضور افرادي چون دكتر نوبخت در صحنه مرتبط با قانون گذاري مي تواند سر منشا خير باشد.

انتهاي پيام/ع

(استفاده از اخبار با ذکر منبع بلامانع است)

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.