پنجشنبه، 20 مرداد 1401

مطالب موجود برای 'نوزاد، مادر،ماما، زایمان، رئیس زاده ، نظاام پزشکی،'

نقش ماماها در نظام سلامت قابل انکار نیست

نقش ماماها در نظام سلامت قابل انکار نیست

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به نقش بی بدیل ماماها در خصوص تولد و فرزند آوری گفت: اگر بتوان جهان هستی را بدون زنان و مادران تصور کرد ، نظام سلامت را هم می توان بدون وجود ماماها متصور شد.