چهارشنبه، 9 اسفند 1402

مطالب موجود برای 'نظام پزشکی، مناقصه، تهیه غذا'

فراخوان تهیه غذای کارکنان

فراخوان تهیه غذای کارکنان

سازمان نظام پزشکی در نظر دارد جهت تهیه غذای کارکنان خود اقدام به برگزاری مناقصه عمومی نماید