چهارشنبه، 29 فروردین 1403

مطالب موجود برای 'مسمومیت، معاون درمان، دانش آموزان، اورژانس'

مسمومیت های دانش آموزان فوتی نداشته است

مسمومیت های دانش آموزان فوتی نداشته است

معاون درمان وزارت بهداشت با حضور در همایش برخورد با آسیب های شیمیایی از عدم تلفات جانی دانش آموزان بر اثر مسمومیت خبرداد.