دوشنبه، 15 خرداد 1402

مطالب موجود برای 'تعرفه، سازمان برنامه و بودجه، مکاتبات، موضع نظام پ'

مکاتبات سازمان نظام پزشکی در خصوص تعیین تکلیف تعرفه‌ها

مکاتبات سازمان نظام پزشکی در خصوص تعیین تکلیف تعرفه‌ها

به رغم اعلام آمادگی سازمان برنامه و بودجه برای تعیین تکلیف تعرفه ها قبل از تصویب بودجه، عملا این مهم را انجام نداده است.