پنجشنبه، 20 مرداد 1401

مطالب موجود برای 'تعرفه، بخش دولتی، بخش خصوصی،هیات وزیران'

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 اعلام شد

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 اعلام شد

هیئت وزیران تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 در بخش های مختلف را جهت اجرایی شدن اعلام و ابلاغ نمود.