یکشنبه، 7 خرداد 1402

مطالب موجود برای 'بازرسین؛ مجمع؛ انتخاباتٰ؛ نتایج'

انتخابات بازرسین مجمع عمومی نظام پزشکی برگزار شد

انتخابات بازرسین مجمع عمومی نظام پزشکی برگزار شد

در دومین نوبت از برگزاری مجمع عمومی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (جمعه 19 اسفندماه 1401 ) انتخابات بازرسین مجمع انجام شد.