چهارشنبه، 26 خرداد 1400

 

به اطلاع همکاران محترم می رساند جهت اخذ مجوز تبلیغات به همراه مدارک ذیل به نظام پزشکی مراجعه فرمایید.

 

مدارک لازم برای اخذ مجوز تبلیغات مطب/دفترکار در فضای مجازی

 

اصل مدرک شناسایی (کارت نظام پزشکی /کارت ملی /شناسنامه /گذرنامه)

تصویر و اصل پروانه طبابت

گواهی عدم سوء پیشینه انتظامی 

فایل تصویر پروفایل (تصویر متقاضی/تابلو استاندارد مطب)

تکمیل فرم درخواست تبلیغات مطب/دفترکار در فضای مجازی

 

مدارک لازم برای اخذ مجوز تبلیغات موسسات پزشکی در فضای مجازی

 

اصل مدرک شناسایی (کارت نظام پزشکی /کارت ملی /شناسنامه /گذرنامه)

تصویر پروانه مؤسسه صادره از وزارت بهداشت یا سازمان بهزیستی

اصل و تصویر پروانه مطب مسئول فنی

گواهی عدم سوء پیشینه انتظامی

فایل تصویر تابلو استاندارد مطب

تکمیل فرم درخواست تبلیغات موسسات پزشکی در فضای مجازی

 

مدارک لازم برای اخذ مجوز تبلیغات مطب/دفترکار در سایر رسانه ها

 

اصل مدرک شناسایی (کارت نظام پزشکی /کارت ملی /شناسنامه /گذرنامه)

تصویر و اصل پروانه طبابت

گواهی عدم سوء پیشینه انتظامی

متن محتوای پیام (CD، نمونه متن، ...)

تکمیل فرم درخواست تبلیغات مطب/دفترکار در سایر رسانه‌ها

 

مدارک لازم برای اخذ مجوز تبلیغات موسسات پزشکی در سایر رسانه ها

 

اصل مدرک شناسایی (کارت نظام پزشکی /کارت ملی /شناسنامه /گذرنامه)

تصویر پروانه مؤسسه صادره از وزارت بهداشت یا سازمان بهزیستی

اصل و تصویر پروانه مسئول فنی

گواهی عدم سوء پیشینه انتظامی

متن محتوای پیام (CD، نمونه متن، ...)

تکمیل فرم درخواست تبلیغات موسسات پزشکی در سایر رسانه ها

 


مدارک لازم برای اخذ مجوز تبلیغات کالای سلامت محور

 

مدارک لازم برای صدور مجوز تبلیغات کالای سلامت محور (شرکت های وارداتی و شرکت های تولیدی داخلی)

تکمیل فرم درخواست تبلیغات کالای سلامت محور

 


متقاضیانی که تمایل دارند از فرآیند اقدام بر روی درخواست مجوز تبلیغات مطلع شوند اینجا کلیک فرمایند.

همچنین لازم به ذکر می باشد، فرم درخواست صرفاً جهت  اطلاع لینک می باشد.