چهارشنبه، 2 خرداد 1403

اداره کارگزینی

قاسم حضوری

رئیس اداره کارگزینی

اداره دبیرخانه

حسین بدری

رئیس اداره دبیرخانه

اداره خدمات

مجید مروتی

رئیس اداره خدمات

اداره تدارکات

مسعود پولادی

رئیس اداره تدارکات

اداره تاسیسات

حسین بهلولوند

رئیس اداره تاسیسات