پنجشنبه، 9 آذر 1402

اداره کل منابع انسانی و تحول

دکتر یاسر جویانی

مدیرکل منابع انسانی و تحول

اداره کارگزینی

قاسم حضوری

رئیس اداره کارگزینی

اداره دبیرخانه

طاهره آموزنده

رئیس اداره دبیرخانه

اداره خدمات

حمیدرضا قیصری

رئیس اداره خدمات

اداره تدارکات

مسعود پولادی

رئیس اداره تدارکات

اداره تاسیسات

حسین بهلولوند

رئیس اداره تاسیسات