چهارشنبه، 30 خرداد 1403

روزی متفاوت

تاسوعای حسینی

کادر درمان را شکست داده ایم؟

صعود بیاد آسمانیان سلامت

دوخت خانگی ماسک

باغ فردوس اهواز؛ محل دفن قربانیان کرونایی

عکاس: ایرنا

تمبر قهرمانان وطن

عکاس: ( طراح اثر)علیرضا ذاکری

مرگ سالمندان در اثر کرونا

عکاس: نقاش اسپانیایی خوان لوچنا،

Physical Distancing