دوشنبه 07 بهمن 1398

عبدالجلیل، پزشک همراه اهالی روستا

عکاس: امیرعلی رزاقی

جامعه پزشکی دردمند اما همراه

سازمان

می آیم...

عکاس: رضا فهیمی

سقوط آرزوها

محمود حسینی/ تسنیم

بازی زندگی

عکاس: سیدصادق حسینی

شهادت سردار مقاومت

انالله و انا الیه راجعون

با دوست

عکاس: سید صادق حسینی

دکتر کجاست؟ رفته نماز بخونه...

عکاس: زهرا عباسی

توزیع هدیه شب یلدا به مراجعین محترم سازمان 30 آذر 98

عکاس: مهدی متقیان

پزشک دهکده عبدالجلیل غیادی

عکاس: امیرعلی رزاقی