ﺳﻪشنبه، 16 آذر 1400
  
شهر آدرس تلفن فاکس تلفاکس کدپستی صندوق پستی وب سایت
دامغان دامغان - بلوار پیروزی - نرسیده به پمپ بنزین صدرا - کوچه پیروزی 15 - پلاک 4 023-35239300 023-35239400 - 3671956878 -
سمنان سمنان - بلوار قدس - جنب بيمارستان امداد سابق 0231-3340198 - - - -
شاهرود شاهرود - خیابان امام - ابتدای رودکی - - 023-32222812 3616638866 -
گرمسار گرمسار - خيابان شهيد رجايی شمالی - شبکه و مرکز بهداشت و درمان - دفتر سازمان نظام پزشکی 0232-4230383 - - - -