چهارشنبه، 9 اسفند 1402
  
شهر آدرس تلفن فاکس تلفاکس کدپستی صندوق پستی وب سایت
برازجان (دشتستان) برازجان (دشتستان)، روبروي جايگاه نماز جمعه ساختمان شبکه بهداشت و درمان 0773-4228011 - - - -
بوشهر بوشهر - خیابان عاشوری - نبش کوچه شهید نبی پور (بهارستان 24) - جنب کالای برق آزادی 077-33553551 - - 7515848136 -
گناوه گناوه خ معلم، اداره پزشکي قانوني گناوه، دبيرخانه سازمان نظام پزشکي 077-33142500 - - - -
کنگان کنگان - خيابان 17شهریور- فرعی 13 - - 077-37235400 7557165974 -