ﺳﻪشنبه، 16 آذر 1400
  
شهر آدرس تلفن فاکس تلفاکس کدپستی صندوق پستی وب سایت
ایلام ایلام-24متری ولیعصر(عج)-تقاطع بلوارسیدالشهداء-طبقه فوقانی شرکت تعاونی دانشگاه علوم پزشکی 084-33333213 084-33330769 - 6931834936 -