شنبه 27 مهر 1398
Loading
 • اطلاعات شرکت

 • Filename
  Status
  Size
  • لطفا فایل مشخصات نرم افزاری و پلت‌فرم را از لینک زیر دانلود نمایید و پس از تکمیل، فایل اکسل را با انتخاب گزینه "افزودن فایل" بارگذاری نمایید.

   دانلود فایل

  • تجهیزات سخت‌افزاری

  • لطفا فایل تجهیزات سخت افزاری را از لینک زیر دانلود نمایید و پس از تکمیل، فایل اکسل را با انتخاب گزینه "افزودن فایل" بارگذاری نمایید.

   دانلود فایل

  • Filename
   Status
   Size
   • فهرست مراکز نصب شده

   • لطفا فایل فهرست مراکز نصب شده را از لینک زیر دانلود نمایید و پس از تکمیل، فایل اکسل را با انتخاب گزینه "افزودن فایل" بارگذاری نمایید.

    دانلود فایل

   • Filename
    Status
    Size
    • سرتیتر

    • اطلاعات نماینده شرکت