جمعه، 31 شهریور 1402

حامیان سلامت

بدون شک ماموریت خطیر حفظ جان و سلامت انسانها بدون همکاری و کمک دیگر بخش های جامعه با مجموعه بهداشت و درمان کشور میسر نخواهد بود. همانطور که بدون همت عالی خیرین مدرسه ساز، مقوله آموزش و پرورش کشور سالها عقب تر از وضعیت کنونی می بود؛ وضعیت بهداشت و درمان و سلامت جامعه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بدون مشارکت و حمایت خیرین جامعه اعم از اشخاص حقیقی و مجموعه های صنعتی میسر نخواهد بود.

 

یکی دیگر از دلایلی که موجب مشارکت دیگر بخش های جامعه در مقوله سلامت می شود؛ مقوله عمل به مسئولیت اجتماعی توسط مردم و صنایع و سازمان ها می باشد. اما مسئولیت اجتماعی چیست؟

مسئولیت اجتماعی به طور اعم، به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که صاحبان سرمایه و بنگاه‌های اقتصادی به صورت داوطلبانه، به عنوان یک عضو مؤثر و مفید در جامعه، انجام می‌دهند.

در واقع مسئولیت‌های اجتماعی سازمان‌ها عبارت است از الزام به پاسخگویی و ارضای توقعات گروه‌های ذینفع، دوست داران محیط زیست ، اهالی محل قرار گیری واحد تولیدی/خدماتی و مردم منطقه و ناحیه و حتی استان با حفظ منافع گروه‌های ذینفع داخلی اعم از مالکان یا سهامداران و کارکنان واحد.

 از نظر اجتماعی مسئول بودن یعنی آدمها و سازمان‌ها می‌بایست با اخلاق و با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی رفتار کنند. تلاش برای برقراری مسئولیت اجتماعی، به افراد، سازمان‌ها و دولت کمک می‌کند تاثیری مثبت بر پیشرفت، کار و جامعه داشته باشند.

بر همین اساس است که عصر کنونی را عصر مدیریت نامیده‌اند. چرا که هر تصمیم مدیری می‌تواند طی یک روند سلسله‌وار، دیر یا زود، سرنوشت تمام آحاد جامعه را دستخوش تغییر نماید. لذا یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی که طی سال‌های اخیر توجه بسیاری از صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران جوامع مختلف را به خود جلب کرده‌است، عدم توجه و پای‌بندی سازمان‌ها و مدیران به وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی‌شان است.

مسئولیت اجتماعی هر شرکت در راستای مأموریت همان شرکت تعریف می شود. مسئولیت اجتماعی تعهدی ست برای تصمیم گیران که علاوه بر تأمین منافع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم آورند.

مصادیق مسئولیت اجتماعی در قالب حامی سلامت :

بر این اساس است که مجموعه هایی همچون موسسه خیرین یاوران مهدی، پروژه بیمارستان مهدی کلینیک را با مشارکت مالی و معنوی پروژه شامل شركت های گلستان، پردیس، هاتی كارا، اطلس خودرو، آسان موتور، محور ماشین، جیلیران، چین ران خودرو، آسان خودرو، شركت مهندسین مشاور گروه چهار دانشگاه علوم پزشكی تهران و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی آغاز نموده اند و انشااله در آینده ای نزدیك با مشاركت خیرین جدید به اهداف خود خواهد رسید.

با امید الگوبرداری دیگر خیرین و حامیان در عرضه حمایت از کادر درمان و تأمین و تقویت زیر ساخت‌های بهداشت و درمان کشور ایران...