مشخصات نصراله اکبر

مشخصات عضو سازمان
 نصراله اکبر
نصراله اکبر


مدارک تحصیلی: تخصص جراحی مغز و اعصاب
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-بیمارستان دکتر شریعتی
آدرس: تهران-تهران-پاسداران- جنب گلستان 2- ساختمان پزشکان امید
تلفن:22542094

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/6/17
تاریخ انقضا 1400/6/31