مشخصات سیدامیرعباس میرابوالفتحی نژاد

مشخصات عضو سازمان
 سیدامیرعباس میرابوالفتحی نژاد
سیدامیرعباس میرابوالفتحی نژاد


مدارک تحصیلی: تخصص جراحی عمومی
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: خوزستان-بندرماهشهر-خ منتظری
تلفن:28827