مشخصات مهربان مهرآئین

مشخصات عضو سازمان
 مهربان مهرآئین
مهربان مهرآئین


مدارک تحصیلی: تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان اسلامشهر- شهر چهاردانگه
نوع پروانه پروانه تبصره 7
تاریخ صدور 1396/11/10
تاریخ انقضا 1398/11/10

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1396/10/14
تاریخ انقضا 1399/6/2