مشخصات مهری معین زاده

مشخصات عضو سازمان
 مهری معین زاده
مهری معین زاده


مدارک تحصیلی: تخصص زنان و زایمان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: آذربایجان شرقی-تبریز-بیمارستان شمس
تلفن:6581381
آدرس: آذربایجان شرقی-تبریز-خ 17شهریور جدید-بین طالقانی و شریعتی-ساختمان ایران-ط اول
تلفن:5546814