مشخصات میترا بهمن پور

مشخصات عضو سازمان
 میترا بهمن پور
میترا بهمن پور


مدارک تحصیلی: تخصص زنان و زایمان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: سیستان و بلوچستان-چاه بهار-بلوار امام خمینی درمانگاه سینا

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1397/4/13
تاریخ انقضا 1402/2/17