مشخصات زهرا نیک یار

مشخصات عضو سازمان
 زهرا نیک یار
زهرا نیک یار


مدارک تحصیلی: تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: اصفهان-مبارکه-شهرک صفاییه- بیمارستان محمد رسول الله