مشخصات زهرا کمرروستا

مشخصات عضو سازمان
 زهرا کمرروستا
زهرا کمرروستا


مدارک تحصیلی: تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)
دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی
آدرس: تهران-تهران-سعادت آباد بین میدان سرو و شهرداریساختمان سفید واحد 12

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1394/12/22
تاریخ انقضا 1399/12/22