مشخصات علی فتاحی بافقی

مشخصات عضو سازمان
 علی فتاحی بافقی
علی فتاحی بافقی


مدارک تحصیلی: تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-بیمارستان طالقانی_سازمان نظام پزشکی
آدرس: تهران-تهران-بلوار فردوس- ساختمان پزشکان رازی
تلفن:44082838

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/6/15
تاریخ انقضا 1400/6/3