مشخصات شهین موسوی

مشخصات عضو سازمان
 شهین موسوی
شهین موسوی


مدارک تحصیلی: تخصص زنان و زایمان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: آذربایجان شرقی-تبریز-خیابان عباسی-چهارراه عباسی -روبروی نان ماشینی
تلفن:6584917
آدرس: آذربایجان شرقی-تبریز-خیابان پاستورجدید-ساختمان بهنام
تلفن:5568242
آدرس: آذربایجان شرقی-تبریز-بیمارستان شهریار-بیمارستان ذکریا