مشخصات لیلا جدید

مشخصات عضو سازمان
 لیلا جدید
لیلا جدید


مدارک تحصیلی: تخصص زنان و زایمان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-بیمارستان سیدالشهدا