مشخصات پدرام یوسفی

مشخصات عضو سازمان
 پدرام یوسفی
پدرام یوسفی


مدارک تحصیلی: تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: چهارمحال و بختیاری-بروجن-بلوار بوعلی - مجتمع پزشکی ابن سینا
تلفن:6285351

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان چهارمحال وبختياری- شهرستان بروجن- شهر بروجن
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1397/8/19
تاریخ انقضا 1402/8/19