مشخصات سیداسداله کلانتری

مشخصات عضو سازمان
 سیداسداله کلانتری
سیداسداله کلانتری


مدارک تحصیلی: تخصص زنان و زایمان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: اصفهان-اصفهان-خيابان مشتاق دوم-مركزباروري وناباروري اصفهان
تلفن:32670030-31
آدرس: اصفهان-اصفهان-خيابان مشتاق دوم جنب مرکز باروري و ناباروري اصفهان
تلفن:36617181

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/5/28
تاریخ انقضا 1400/6/22