مشخصات آزیتا آذرکیوان

مشخصات عضو سازمان
 آزیتا آذرکیوان
آزیتا آذرکیوان


مدارک تحصیلی: فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان (هماتولوژی انکولوژی) کودکان
تخصص بیماری‌های کودکان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-سعادت آباد خ سروغربی پ181 ساختمان پزشکان سینا ط اول شرقی واحد 11
تلفن:22075279
آدرس: تهران-تهران-سازمان انتقال خون - درمانگاه تالاسمی
تلفن:22229674- 22920088
آدرس: تهران-تهران-سازمان انتقال خون پایگاه وصال
تلفن:88959093-5