مشخصات هما اصغری فرد

مشخصات عضو سازمان
 هما اصغری فرد
هما اصغری فرد


مدارک تحصیلی: تخصص زنان و زایمان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: خوزستان-دزفول-بیمارستان دکتر گنجویان

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان اسلامشهر- شهر چهاردانگه
نوع پروانه پروانه تبصره 7
تاریخ صدور 1397/5/29
تاریخ انقضا 1399/5/30

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1397/5/8
تاریخ انقضا 1402/5/8