مشخصات رسا سلیمانی

مشخصات عضو سازمان
 رسا سلیمانی
رسا سلیمانی


مدارک تحصیلی: دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: آذربایجان شرقی-میانه-تقاطع خ بانک ملی وخ امام
تلفن:2228935

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان آذربایجان شرقی- شهرستان میانه- شهر میانه
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/4/21
تاریخ انقضا 1400/4/1