مشخصات نادره هنرمند

مشخصات عضو سازمان
 نادره هنرمند
نادره هنرمند


مدارک تحصیلی: تخصص جراحی عمومی
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-اسلامشهر-درمانگاه شبانه روزی چهاردانگه

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان اسلامشهر- شهر چهاردانگه
نوع پروانه مجوز فعالیت پزشکی (شهر دوم)
تاریخ صدور 1397/7/14
تاریخ انقضا 1399/7/15

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/5/18
تاریخ انقضا 1400/4/1