مشخصات شایان آقایان

مشخصات عضو سازمان
 شایان آقایان
شایان آقایان


مدارک تحصیلی: تخصص زنان و زایمان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-بلوار کشاورز-خیابان حجاب-کوچه یکم-بیمارستان یاس سپید

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1397/8/19
تاریخ انقضا 1398/4/1