مشخصات نگار سجادیان

مشخصات عضو سازمان
 نگار سجادیان
نگار سجادیان


مدارک تحصیلی: فوق تخصص بیماری‌های کودکان
تخصص بیماری‌های کودکان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-امیرآبادشمالی بیمارستان دکترشریعتی