مشخصات فاطمه حجری

مشخصات عضو سازمان
 فاطمه حجری
فاطمه حجری


مدارک تحصیلی: تخصص زنان و زایمان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-چهاردانگه - خ شهید کریمی - گلستان دوم پ 5
تلفن:55248800

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان اسلامشهر- شهر چهاردانگه
نوع پروانه پروانه تبصره 7
تاریخ صدور 1396/10/10
تاریخ انقضا 1398/10/10

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/6/29
تاریخ انقضا 1400/4/1