مشخصات حسن رحیم دارخیاوی

مشخصات عضو سازمان
 حسن رحیم دارخیاوی
حسن رحیم دارخیاوی


مدارک تحصیلی: تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-خ دکترفاطمی غربی خ اعتمادزاده دانشگاه علوم پزشکی ارتش
تلفن:6-88028354داخلي371

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان اسلامشهر- شهر چهاردانگه
نوع پروانه پروانه تبصره 7
تاریخ صدور 1396/10/9
تاریخ انقضا 1398/10/9

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1394/7/13
تاریخ انقضا 1399/6/2