مشخصات مژگان تراشیده عمرانی

مشخصات عضو سازمان
 مژگان تراشیده عمرانی
مژگان تراشیده عمرانی


مدارک تحصیلی: کارشناسی مامایی
آدرس: تهران-تهران-افسریه بلوار اسلام آباد خ 20 متری ابومسلم- جنب ک موسویان پ 4
تلفن:33878068