مشخصات آزاده معماری

مشخصات عضو سازمان
 آزاده معماری
آزاده معماری


مدارک تحصیلی: تخصص بیماری‌های کودکان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: خوزستان-اهواز-مرکز بهداشت غرب

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان اسلامشهر- شهر چهاردانگه
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1396/12/13
تاریخ انقضا 1399/10/1